Wijziging in bereiding kankermedicijn Onivyde

De uitdrukking van de sterkte van liposomaal irinotecan (Onivyde), een medicijn tegen alvleesklierkanker, is gewijzigd. Hierdoor kunnen fouten optreden bij het berekenen van de dosis.

De Nederlandse medicijnautoriteit CBG raadt zorgverleners daarom aan goed op te letten bij het berekenen van de juiste hoeveelheid van het medicijn. Daarnaast is de kleur van de verpakking gewijzigd van groen naar blauw.

Het medicijn liposomaal irinotecan wordt, in combinatie met andere medicijnen, gebruikt bij volwassen patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker die eerder waren behandeld met gemcitabine.

Advies aan voorschrijvers, apothekers en andere zorgverleners betrokken bij de bereiding

  • De sterkte van liposomaal irinotecan wordt nu uitgedrukt in irinotecan watervrije vrije base (4,3 mg/ml) en niet meer als irinotecanhydrochloridetrihydraat (5 mg/ml). Hierdoor gaat de aanbevolen startdosis omlaag.
  • Kijk voor instructies in de risico-brief (DHPC) of in de productinformatie (SmPC).
Onivyde DHPC 20191211

Brief met risico-informatie

De firma Servier Nederland Farma BV heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenoemde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).

De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar oncologen en ziekenhuisapothekers (plus de hiervoor genoemde zorgverleners in opleiding) en naar oncologisch verpleegkundigen.

Documenten

Author: College bescherming persoonsgegevens

In de Europese privacyrichtlijn – waarvan de Wet bescherming persoonsgegevens een uitvloeisel is – is voorzien in een toezichthoudende autoriteit in elke lidstaat. Deze autoriteit dient zijn taak in volledige onafhankelijkheid te vervullen. De taken van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) bestaan grotendeels uit bevoegdheden en voor een klein deel uit verplichtingen. Het CBP kan zelf beslissen over de uitoefening hiervan, met inachtneming van de wet en het oordeel van de rechter. Het CBP heeft dus een betrekkelijk grote ruimte om zelf invulling te geven aan zijn taken en daarbij prioriteiten vast te stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *