Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 van kracht

By | 05/08/2022

Per 1 augustus 2022 treedt de Wet Implementatie EU-Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking, die als doel heeft de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren. De richtlijn zorgt voor meer duidelijkheid over de informatie die aan werknemers moet worden verstrekt over hun arbeidsomstandigheden.

De richtlijn bevat verder drie nieuwe bepalingen: 

 1. Het is de werkgever niet toegestaan de kosten van wettelijk verplichte opleidingen op de werknemer te verhalen en de werknemer moet in de gelegenheid worden gesteld de verplichte opleiding onder werktijd te kunnen volgen (artikel 7:611a BW)
   
 2. De richtlijn maakt onderscheid tussen arbeidsovereenkomsten op basis van voorspelbaarheid van de momenten waarop arbeid moet worden verricht (artikel 7:628b BW)
   
 3. Het is de werkgever niet toegestaan de werknemer te belemmeren om buiten het werkrooster te gaan werken voor anderen. Dit kan alleen anders zijn als de werkgever een rechtvaardigingsgrond heeft (artikel 7:653a BW).

Concreet leidt de nieuwe wetgeving tot de volgende wijzigingen: 

 • kosteloze scholing; 
 • uitbreiding informatieverplichting;  
 • verzoek om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden;  
 • geheel of grotendeels onvoorspelbare arbeid; 
 • verbod op nevenwerkzaamheden ingeperkt.  

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *