Wereldwijd tekort aan cytarabine

Het middel cytarabine dat gebruikt wordt bij acute myeloide leukemie, acute lymfatische leukemie en bij sommige vormen van non-Hodgkin lymfoom, is wereldwijd niet of nauwelijks meer te krijgen. Sinds begin dit jaar zijn er problemen met de productie waardoor in sommige ampullen kristallisatie optreedt.

Het middel wordt in de VS vervaardigd. Inmiddels is de productie weer op gang gekomen, maar het duurt een poos voordat er weer een behoorlijke voorraad is. Volgens de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties zijn er verschillende leveranciers van dit middel, ook in Nederland. Bovendien is er in Nederland nog voorraad van het product aanwezig. Daarnaast wordt mondjesmaat cytarabine door de leverancier geleverd.

Oplossing
Hemato-oncologen overleggen met ziekenhuisapothekers om te zorgen dat overal in Nederland de behandeling voor patiënten voortgezet kan worden. Het College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) voeren overleg met de fabrikanten over de oplossing van de productieproblemen. Volgens Prof. Löwenberg van de Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen in Nederland (HOVON) is er op dit moment geen reden tot ongerustheid. Hij hoopt wel dat er snel duidelijkheid komt en dat het probleem definitief opgelost wordt. Kinderhematologen laten weten dat het probleem voor kinderen niet speelt omdat zij gebruik maken van een andere dosering.