Welke apotheken ervaren problemen met inname medicijnafval?

By | 02/06/2016

De KNMP doet nogmaals een oproep aan apothekers om te laten weten of zij tegen problemen aanlopen bij de afvoer van overtollige geneesmiddelen. Om welke specifieke problemen gaat het? Moet u als apotheker bijvoorbeeld betalen aan de gemeente indien u overbodige geneesmiddelen aanbiedt?

Geef het door via communicatie@knmp.nl.

Half mei vroeg de KNMP aan apothekers welke gemeenten de hoogste tarieven hanteren voor het in ontvangst nemen van overtollige geneesmiddelen. Op deze vraag kwamen tientallen reacties. De aanleiding voor deze oproepen zijn de mediaberichten die begin mei verschenen over overtollige geneesmiddelen en de weigering van een aantal apothekers om deze retour te nemen.

Kostenverschillen gemeenten voor verwerking klein chemisch afval
Er zijn gemeenten die voor de verwerking van klein chemisch afval geen kosten in rekening brengen. Maar Nederland kent ook plaatsen waar apothekers soms duizenden euro’s per jaar moeten betalen. De apotheker is niet verplicht geneesmiddelen retour te nemen. Burgers lozen vervolgens in de praktijk vaak hun medicijnen via de prullenbak of het toilet.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *