Wekelijkse monitor geneesmiddelenvoorraden

By | 08/05/2020

Een wekelijkse monitor van de vraag en de voorraden van geneesmiddelen bij groothandels en firma’s gaat vanaf donderdag 7 mei van start. Dat schrijft minister De Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindsman geeft aan dat de tijdelijke monitoring is gebaseerd op een risicogerichte lijst, die gefaseerd wordt ingevoerd.

Eerste maand

In de eerste maand wordt als proef gestart met een lijst van circa 25 middelen. Voorts geeft de minister aan dat het College ter Beoordeling Geneesmiddelen verantwoordelijk is voor de triage van de uitkomsten van de monitor. Op basis daarvan wordt de impact in kaart gebracht.

Maatregelen

De bewindsman informeert ook over de mogelijke inzet van maatregelen. Als er drempels zijn om maatregelen te nemen, wordt in de Werkgroep geneesmiddelentekorten besproken hoe deze weggenomen kunnen worden. In deze Werkgroep is ook de KNMP vertegenwoordigd.

Bij de eventuele overheidsmaatregelen noemt de minister bijvoorbeeld logistieke of diplomatieke ondersteuning om geneesmiddelen of grondstoffen naar Nederland te krijgen, afzetgaranties of het loslaten van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) van een maximumprijs voor een specifiek geneesmiddel als deze maximumprijs belemmerend is voor de inkoop.

Maatwerk

Minister De Jonge geeft daarbij aan dat deze maatregelen altijd maatwerk zijn en gelden voor specifieke geneesmiddelen waarbij een overheidsinterventie proportioneel en effectief is. Per geval besluit de minister of en onder welke voorwaarden een maatregel wordt ingezet.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *