Wees alert op bijwerkingen en risicofactoren bij behandeling met Beovu (broculizumab)

Uit wetenschappelijk onderzoek is nieuwe informatie gekomen over enkele al bekende bijwerkingen van Beovu (broculizumab). Het gaat om ontsteking of verstopping van bloedvaatjes in het netvlies. Er is meer duidelijkheid over het ontstaan van deze bijwerkingen en wat de risicofactoren zijn.

Medicijnautoriteit CBG adviseert zorgverleners en patiënten om extra alert te zijn op deze bijwerkingen en de risicofactoren.

Brolucizumab

Brolucizumab is een monoklonaal antilichaam dat dient als medicijn bij neovasculaire (‘natte’) leeftijdsgebonden maculadegeneratie (nLMD). Dit is een ernstige oogziekte waarbij het gezichtsvermogen steeds verder achteruit gaat.

Bijwerkingen

Bekende bijwerkingen van Brolucizumab zijn retinale vasculitis (RV) en retinale vaatocclusie (RVO). RV is een ontsteking van bloedvaatjes in het netvlies en RVO is een verstopping van bloedvaatjes in het netvlies.

Uit recent onderzoek komt nieuwe informatie over hoe deze bijwerkingen ontstaan en wat er precies voor een hoger risico kan zorgen. Dit leidt tot aanvullende adviezen voor artsen.

Advies aan artsen

  • Let op het optreden van de bekende bijwerkingen RV en RVO bij het geven van Beovu;
  • Stop meteen met de behandeling als deze bijwerkingen optreden. Behandel de bijwerkingen direct;
  • Tijdens de onderhoudsbehandeling met Beovu (na de eerste 3 doses) moet tussen twee prikken minstens acht weken zitten;
  • Let extra goed op patiënten die twaalf maanden vóór de eerste Beovu-behandeling een ontsteking in het oog of RVO hebben gehad. Deze groep heeft namelijk een hoger risico op RV of RVO. Ook vrouwen en Japanse patiënten hebben een hoger risico.

Advies aan patiënten

  • Let op de signalen die horen bij een ontsteking in het oog of verstopping van bloedvaatjes in het netvlies:
    • (verergering) roodheid van het oog, oogpijn, wazig of verminderd zicht, een toegenomen aantal kleine deeltjes in het zicht, verhoogde gevoeligheid voor licht of ander toegenomen ongemak van het oog;
    • plotseling verlies van zicht;
  • Neem direct contact op met de arts als u denkt dat deze klachten optreden.

Brief met risico-informatie

De firma Novartis heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenoemde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar oogartsen en ziekenhuisapothekers (en naar beide specialismen ook in opleiding).

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen tijdens de hele levenscyclus van een medicijn wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

Documenten

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *