Website Kwaliteitskoepel gelanceerd

Alle richtlijnen voor medisch-specialistische zorg zijn vanaf vandaag te vinden op een speciale website: www.kwaliteitskoepel.nl. Dit is een samenwerkingsverband van de 29 wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten (OMS). De website werd vanmiddag in Den Haag gelanceerd.

Volgens de OMS wordt de zorg hiermee transparanter en beter toetsbaar. Artsen kunnen vanaf nu altijd de professionele richtlijnen van zijn specialisme en andere specialismen online raadplegen. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Op de website van de Kwaliteitskoepel bevindt zich een praktische kwaliteitsbibliotheek die de richtlijnen overzichtelijk weergeeft. Daarnaast zijn er ook actuele berichten en achtergronden over medisch specialistische zorg te vinden. In de toekomst zullen ook andere kwaliteitsinstrumenten, zoals normen en indicatoren een plek krijgen op de website.

Volgens cardioloog Marcel Daniëls, voorzitter van de Raad Kwaliteit, is de website een voorbeeld van samenwerking tussen de verschillende specialisten en de OMS. ‘Samen sterk voor kwaliteit is hierbij het motto’, zegt hij.

Het komende jaar wordt verder gewerkt aan de invulling van de website, met onder andere per richtlijn een samenvatting en patiënteninformatie. Daarnaast wordt de inrichting van de organisatie verder uitgewerkt. De Koepel wil gesprekspartner ijn van onder andere patiëntenorganisaties, overheid, verzekeraars, en, in de toekomst, het Kwaliteitsinstituut voor de Zorg, als het gaat om de kwaliteit medisch-specialistische zorg.