“We roepen consumenten op bijwerkingen te melden”

Om de veiligheid van zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten goed te kunnen bewaken, is het belangrijk dat consumenten op www.mijnbijwerking.nl veel vaker melding maken van bijwerkingen die zij ervaren. Ook bijwerkingen die al in de bijsluiter staan, zijn van belang.

Deze boodschap staat centraal in de gezamenlijke voorlichtingscampagne van Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb en 2.000 drogisterijen met het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg.

In de actieperiode, van 10 tot en met 22 juni 2014, worden attentiekaartjes uitgedeeld met de URL van de meldingswebsite, die de klant in de portemonnee kan bewaren. Flyers in de drogisterijen geven meer achtergrondinformatie en met raamposters worden voorbijgangers op de actie geattendeerd.

“Daarnaast heeft Lareb voor de drogisterijbranche een bijscholingsmodule ontwikkeld die drogisten en assistent-drogisten de komende tijd optimaal voorbereidt op vragen van klanten over bijwerkingen en de rol die zij kunnen spelen bij het melden van bijwerkingen”, vertelt Marten Hummel, directeur Centraal Bureau Drogisterijbedrijven.

Resultaten vorige actieperiode
De campagne geeft een nieuwe impuls aan de voorlichtingsactiviteiten die in september 2013 van start gingen in de drogisterijbranche. Sindsdien is het aantal meldingen dat bij Lareb binnen komt, verdubbeld: van 40 naar 80 meldingen over een periode van een half jaar. Zo kwam er een melding over de hoestprikkeldempende stof noscapine binnen, waaruit bleek dat het de werking van een antistollingsmiddel (cumarine) ontregelde. Lareb heeft hier meer meldingen over gekregen en onderzoekt het op dit moment verder. Ook kwamen er meer meldingen binnen over bijwerkingen bij zeer hoge doses vitamine B6; Lareb gaf daarover al eerder een waarschuwing over af.

Dit soort meldingen zijn waardevol om de vinger aan de pols te kunnen houden. Maar: in totaal ligt het aantal meldingen over zelfzorgmiddelen nog steeds veel lager dan je zou mogen verwachten op basis van het aantal gebruikers van deze producten en wanneer je het vergelijkt met het aantal meldingen over receptgeneesmiddelen (ca. 4000 per jaar van gebruikers). Om echt een duidelijk beeld te krijgen van de bijwerkingen en om de veiligheid van deze producten beter te kunnen monitoren, heeft Lareb meer meldingen nodig.

Waarom is melden zo belangrijk?
“Geneesmiddelen en gezondheidsproducten worden goed onderzocht voordat ze op de markt komen en zijn bij normaal gebruik veilig te gebruiken”, licht Lareb-directeur Agnes Kant toe. “Maar omdat zij werken, hebben zij soms ook bijwerkingen.” Een bijwerking is een ongewenst effect van een geneesmiddel of gezondheidsproduct. In het algemeen zijn ze al bekend en mild van aard. “Denk aan misselijkheid of hoofdpijn. Maar soms komen er nieuwe bijwerkingen aan het licht. Lareb wil een completer beeld krijgen van bijwerkingen van zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten. Met die informatie kan Lareb de veiligheid van deze middelen bewaken. Melden dus! Daar wordt iedereen beter van.”

Wat gebeurt er met een melding?
Lareb beoordeelt en analyseert meldingen van bijwerkingen van zorgverleners en consumenten. Meldingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot waarschuwingen, aanpassing van de bijsluitertekst of voorwaarden aan de verkoop van het product. De drogisterijen kunnen deze informatie vervolgens ook gebruiken in hun advies aan klanten.

Wat melden?
Elk vermoeden van een bijwerking die men de moeite waard vindt, is welkom bij Lareb. Ook bijwerkingen die al in de bijsluiter staan. Meld in elk geval altijd vermoedens van nieuwe bijwerkingen die nog niet in de bijsluiter staan en ernstige bijwerkingen. Meldingen kunnen betrekking hebben op bijwerkingen bij normaal gebruik, maar ook bij onverhoopt verkeerd gebruik. Ook hecht Lareb veel belang aan meldingen van bijwerkingen door wisselwerkingen met andere geneesmiddelen of gezondheidsproducten. Bij twijfel: gewoon melden!

Wat is een Erkend Specialist in Zelfzorg?
De campagne is onderdeel van een serie voorlichtingsactiviteiten waarmee de drogisterijbranche vanuit het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg een bijdrage wil leveren aan veilig geneesmiddelengebruik.

Voor informatie over bijwerkingen van zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten, maar ook met andere zelfzorgvragen kan de consument het best terecht bij drogisterijen met dit keurmerk. Klanten krijgen daar altijd de vraag of ze behoefte hebben aan advies. Wil de klant advies, dan wordt hij of zij geholpen door gediplomeerde drogisten en assistent-drogisten met actuele kennis over het juiste gebruik, de werking en ook over de bijwerkingen van deze middelen.

Bij twijfel of het wel om een bijwerking gaat, of wanneer een klant niet weet of het wel de moeite waard is om een melding te doen, kan de (assistent)-drogist hierover adviseren. Zo nodig wordt de klant doorverwezen naar www.mijnbijwerking.nl, de huisarts of apotheek.

Author: Centraal Bureau Drogisterijbedrijven

Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven ( CBD ) is de koepelorganisatie van de Nederlandse drogisterijen. In dit centraal instituut zijn alle bedrijfstaksegmenten vertegenwoordigd, namelijk het grootwinkelbedrijf (drogisterijketens), de zelfstandige drogisten en supermarkten met een drogisterijafdeling. Het CBD behartigt de belangen van de Nederlandse drogisterijen en staat hen met raad en daad bij. Het CBD fungeert ook in het algemeen als vraagbaak. Iedereen kan er terecht voor informatie over de branche, zowel voor gegevens over het vak, over zelfzorg, over ondernemen als voor sociaal-economische informatie.

One thought on ““We roepen consumenten op bijwerkingen te melden”

  1. Wiepie Weernink

    Clindamycine capsule 300 mg Sandoz
    Er staat wel in de bijsluiter om dit medicijn staand of zittend in te nemen om beschadiging aan de slokdarm te voorkomen maar er zou ook in moeten staan om na het innemen niet direct te gaan liggen. Dus niet op de voorgestelde tijd ‘s-avonds om 23.00 uur innemen en aansluitend naar bed gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *