Wabvpz: patiënt krijgt per 1 juli recht op elektronische inzage en recht op logging

By | 15/06/2020

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) kent per 1 juli 2020 nieuwe verplichtingen binnen de zorg. Patiënten verwerven het recht op kosteloze elektronische inzage in een afschrift van het dossier en het recht op inzage in de logging.

Privacyverklaring aanpassen

Deze rechten moeten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de privacyverklaring van de apotheek staan. De KNMP adviseert apothekers om hun huidige privacyverklaring daarom te controleren en waar nodig per 1 juli aan te vullen met de nieuwe elektronische patiëntenrechten.

Uitgesteld

Niet alle eerder aangekondigde nieuwe verplichtingen van de Wabvpz treden per 1 juli in werking. Zo zouden zorginstellingen volgens de Wabvpz per 1 juli over gespecificeerde toestemming van de patiënt moet beschikken om medische gegevens beschikbaar te mogen stellen via het elektronische uitwisselingssysteem.

Voormalig minister Bruins (VWS) heeft echter aangegeven dat de invoering van deze nieuwe verplichting per 1 juli niet haalbaar is. De verplichting van de zorginstelling om een registratie bij te houden van de door patiënten verleende toestemming en het tijdstip waarop toestemming is gegeven, treedt hierdoor ook later dan 1 juli in werking.

Meer informatie

Over de Wabvpz

Registratie van medische gegevens in papieren dossiers maakte de afgelopen jaren steeds meer plaats voor registratie via elektronische dossiers.

Hiermee nam de uitwisseling van medische gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem toe; dit echter zonder wetgeving die hier specifiek op was toegesneden. Zodoende is de Wabvpz in werking getreden.

De Wabvpz geldt in aanvulling op de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en de AVG.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *