Waarschuwingen Diane-35 blijken effectief

Europees onderzoek toont aan dat artsen het acnemiddel Diane-35[*] (cyproteronacetaat/ ethinylestradiol) voorschrijven aan de juiste patiëntengroep en zich goed bewust zijn van het risico op trombose en de symptomen hiervan.

Maatregelen uit 2013, waaronder extra waarschuwingen voor het verhoogde risico op trombose bij gebruik van Diane-35 en de trombose checklist voor artsen en gebruiksters, hebben effect gehad. Op basis van deze uitkomsten concludeert het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) dat meer maatregelen om het risico op trombose te verminderen niet nodig zijn.

Diane-35 is geregistreerd voor de behandeling van matige tot ernstige acne en/of overmatige beharing. Hoewel Diane-35 ook werkt als anticonceptie, mogen artsen Diane-35 niet uitsluitend als anticonceptiemiddel voorschrijven.

Evaluatie effectiviteit maatregelen

Om de effectiviteit van de maatregelen uit 2013 te beoordelen, zijn op verzoek van de EMA 3 Europese studies uitgevoerd, die in 2017 zijn gepubliceerd. De studies zijn uitgevoerd in verschillende Europese landen, waaronder Nederland.

De belangrijkste bevindingen van deze Europese studies zijn:

  • Diane-35 wordt in de meeste gevallen aan de juiste patiëntengroep voorgeschreven (84%).
  • Meer dan 90% van de voorschrijvers weet alle symptomen van trombose te benoemen.
  • Diane-35 wordt nog zelden tegelijk met een ander hormonaal anticonceptiemiddel (3%) voorgeschreven.

[*] Diane-35 en generieke varianten van Diane-35

Author: College bescherming persoonsgegevens

In de Europese privacyrichtlijn – waarvan de Wet bescherming persoonsgegevens een uitvloeisel is – is voorzien in een toezichthoudende autoriteit in elke lidstaat. Deze autoriteit dient zijn taak in volledige onafhankelijkheid te vervullen. De taken van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) bestaan grotendeels uit bevoegdheden en voor een klein deel uit verplichtingen. Het CBP kan zelf beslissen over de uitoefening hiervan, met inachtneming van de wet en het oordeel van de rechter. Het CBP heeft dus een betrekkelijk grote ruimte om zelf invulling te geven aan zijn taken en daarbij prioriteiten vast te stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *