Waarschuwing voor grondstoffen heparine en enoxaparine natrium uit China

By | 29/02/2016

Een grondstofleverancier van heparine en enoxaparine natrium, de Chinese fabrikant Dongying Tiandong Pharmaceutical, voldoet op diverse zwaarwegende punten niet aan de eisen voor Good Manufacturing Practice (GMP). De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) informeerde de KNMP op 26 februari over een Statement of non-compliance with GMP betreffende de fabrikant.

De waarschuwing is afkomstig van de Competent Authority van Frankrijk: Report 15MPP066NCS

Grondstof niet uitgeleverd via reguliere groothandel
Naar aanleiding van dit bericht zocht de KNMP contact met de grondstofleveranciers die via de reguliere groothandel grondstoffen leveren aan bereidende apotheken. Hieruit bleek dat enoxaparine natrium niet door hen geleverd wordt. Heparine wordt wel door hen geleverd, maar is afkomstig van een Italiaanse fabrikant.

Advies KNMP
De KNMP adviseert bereidende apotheken die buiten de reguliere groothandel om grondstoffen inkopen na te gaan of zij heparine en/of enoxaparine natrium betrekken van genoemde fabrikant. Indien dit onverhoopt zo mocht zijn, is het advies passende maatregelen te nemen. Gezien het feit dat het hier om zowel kritische en belangrijke afwijkingen gaat is het advies van het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) van de KNMP om grondstoffen van deze fabrikant niet meer te gebruiken en eventueel bereide producten niet af te leveren.

Contact
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de LNA-helpdesk via lna@knmp.nl of via (070) 373 73 70.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *