Waarschuwing ernstige huidreacties bij gebruik Reminyl

Bij gebruik van Reminyl (galantaminehydrobromide) kunnen ernstige huidreacties optreden; het Stevens-Johnsonsyndroom en acuut gegeneraliseerd pustuleus exantheem. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert om het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen zodra deze huidreacties optreden. Advies aan patiënten is om dan onmiddellijk een arts te raadplegen. Deze nieuwe informatie is toegevoegd aan de bijsluiter en de uitgebreide productinformatie (SmPC).

Het Stevens-Johnsonsyndroom is een ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid en gewrichtspijnen. Bij acuut gegeneraliseerd pustuleus exantheem is de huid bedekt met rode uitslag en kleine, met pus gevulde, bultjes. Reminyl heeft de werkzame stof galantaminehydrobromide. Het wordt gebruikt voor de behandeling van symptomen van milde tot matig ernstige ziekte van Alzheimer.

De firma Janssen-Cilag B.V. heeft hierover een brief, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) verstuurd. De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar ziekenhuisapothekers, huisartsen, neurologen, (neuro)psychiaters en geriaters (en genoemde zorgverleners in opleiding) en apothekers.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt farmacovigilantie of geneesmiddelenbewaking genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) op de hoogte gebracht.

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *