Waar moet ik zijn met een klacht over een hulpverlener, apotheek of zorginstelling?

Een klacht over een hulpverlener (zoals een arts of verpleegkundige), apotheek of zorginstelling kunt u eerst bespreken met uw zorgverlener. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij verschillende klachteninstanties.

Klachteninstanties
U kunt bij de klachteninstanties terecht voor:
informatie, advies, steun of een gesprek (klachtenopvang en klachtenbemiddeling);
een oordeel (klachtenbehandeling);
een maatregel of straf;
een melding of signaal.

Klachtenopvang en klachtenbemiddeling
U kunt bij verschillende klachteninstanties terecht voor informatie, advies, steun of een gesprek over uw klacht. Een overzicht van de klachteninstanties vindt u op de website kiesBeter.nl.

Klachtenbehandeling
U kunt met uw klacht naar een klachtencommissie stappen. Een klachtencommissie onderzoekt uw klacht en spreekt een oordeel uit. Dat heet een uitspraak. Een klachtencommissie kan ook aanbevelingen doen over maatregelen. Een hulpverlener of zorginstelling is niet verplicht om de uitspraak en aanbevelingen van de klachtencommissie op te volgen.

Maatregel of straf
Als u een juridisch bindende uitspraak wilt, kunt u uw klacht onder andere indienen bij het Regionaal Tuchtcollege of de burgerlijke rechter.

Informatie over patiƫntenrechten
Voor informatie over uw rechten als patiƫnt kunt u terecht bij een regionale afdeling Informatie en Klachtenzorg van Zorgbelang Nederland. Zij kunnen u ook adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Ook kunt u hulp krijgen bij het schrijven van een brief of ondersteuning bij een gesprek met de hulpverlener, apotheker of zorginstelling.