VWS stelt Handreiking beschikbaar voor zorgbonus

By | 21/09/2020

VWS stelt de ‘Handreiking Bonus zorgprofessionals COVID-19’ beschikbaar. Deze handreiking biedt ondersteuning bij het aanvragen van de subsidie voor het uitkeren van de bonus.

Op basis van de Subsidieregeling en Handreiking kunnen apotheken zelf bepalen welke apotheekmedewerkers in aanmerking komen voor een bonus. De KNMP berichtte apotheken gisteren dat deze subsidieregeling in de Staatscourant is gepubliceerd.

Aanvragen zorgbonus

Apotheken kunnen een bonus aanvragen voor apotheekmedewerkers die:

  • in de afgelopen periode (1 maart 2020 tot 1 september 2020);
  • op basis van een (arbeids)overeenkomst als werknemer of als derde (hierbij kan gedacht worden aan een zelfstandige of uitzendkracht);
  • zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, en/of hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19; en
  • niet meer dan tweemaal modaal verdienen bij voltijds inzet.

Rechtmatigheid

Voor de aanvragen is een speciaal subsidieloket opengesteld door DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen). VWS en DUS-I hebben aangegeven dat zij aanvragen niet controleren op rechtmatigheid (de vraag of een apotheekmedewerker wel of niet in aanmerking had moet komen).

Zij controleren wel of de bonus terechtkomt bij de apotheekmedewerker. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de regeling en handreiking correct toe te passen. 

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *