VWS: inzicht in voorraden om tekorten te voorkomen

By | 10/04/2020

Het is belangrijk om accuraat inzicht te hebben in de voorraden in Nederland en de relevante ontwikkelingen in de markt, zodat we passende (preventieve) maatregelen kunnen nemen om tekorten te voorkomen. Dat stelt minister De Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. De minister voor Medische Zorg en Sport overlegt met verschillende partijen om hen zoveel mogelijk in staat te stellen om de maatregelen te nemen die zij nodig achten.

Tijdelijk geneesmiddelenvoorraden uitwisselen

Apothekers mogen onder voorwaarden tijdelijk hun voorraden aan geneesmiddelen onderling uitwisselen om zo eventuele tekorten op te lossen. Dit is in Nederland verboden, maar de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) zal hier in ieder geval tot 1 juli 2020 niet op handhaven. Dit is niet beperkt tot een specifiek geneesmiddel of geneesmiddelengroep, waardoor het breed inzetbaar is. De IGJ heeft in dit kader ook onderzocht wat de voorraden zijn die op dit moment bij privéklinieken liggen en of deze voorraden hierbij betrokken kunnen worden. Zij concluderen dat het om te kleine voorraden gaat die te ver verspreid door het land liggen. De IGJ zal hier daarom geen vervolg aan geven.

Opschorting herregistratie

De KNMP heeft evenals de KNMG, de KNMT, de FGzPt en V&VN de minister verzocht om de herregistratie van de wettelijk erkende specialisten (artikel 14 Wet BIG) op te schorten.  De minister heeft ingestemd met het opschorten van de herregistratieverplichting van de specialisten.

Regelingen zorgverzekeraars

De bewindsman bereidt op de kortst mogelijke termijn een aanwijzing aan de NZa voor, opdat de juiste prestatiebeschrijvingen en daarmee de betaaltitels beschikbaar komen, zowel voor extra zorgkosten als voor de continuïteit van zorg in verband met corona. De minister is met zorgverzekeraars en de NZa nog in gesprek over de nadere uitwerking van deze prestatiebeschrijvingen en van de regelingen van zorgverzekeraars. De KNMP zet zich uiteraard in voor de belangen van apothekers, zodat de continuïteit van farmaceutische zorg gewaarborgd blijft.

Testen

Niet langer worden uitsluitend zorgmedewerkers met patiëntcontact en risicogroepen van patiënten binnen het ziekenhuis getest, ook zorgverleners en specifieke groepen buiten het ziekenhuis worden nu getest als ze klachten hebben (huisartsen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en ggz). De KNMP heeft bij het RIVM gepleit om ook apothekers op te nemen. Het RIVM heeft aangegeven een nieuwe afweging te maken zodra er nieuwe testen zijn en/of meer testcapaciteit is. Indien er regio’s zijn waar de continuïteit van de (farmaceutische) zorg onder druk staat door ziekte onder personeel kan er ook meer worden getest.

Meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *