VVD, D66, CDA en CU willen geld vrijmaken voor Kickstart Medicatieoverdracht

By | 08/11/2021

VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen geld vrijmaken voor de Kickstart van het programma Medicatieoverdracht. Tijdens de VWS-begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer dienden deze partijen een amendement in om budget toe te kennen aan deze Kickstart.

Dit programma draagt bij aan veilig medicatiegebruik, kwaliteit van zorg en meer transparantie. In december wordt gestemd over dit amendement. Indien het amendement wordt aangenomen, gaat de Kickstart van start. Dat betekent vrijwel zeker een groen licht voor de start van VIPP Farmacie.

Begroting 2022

In de begroting 2022 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontbreekt momenteel nog budget voor de Kickstart Medicatieoverdracht. Het demissionaire kabinet gaf aan om de besluitvorming over de financiering van de Kickstart over te laten aan het nieuw te vormen kabinet.

In aanloop naar de begrotingsbehandeling sprak de KNMP en zeventien andere zorgorganisaties daarover gezamenlijk hun verbazing uit. In een brief wezen zij erop dat het programma Medicatieoverdracht niet controversieel is, een lopend traject is, en wordt gezien als het vlaggenschip van de gegevensuitwisseling in de zorg.

VIPP Farmacie

Als het amendement in december wordt aangenomen, start het versnellingsprogramma VIPP Farmacie parallel aan de Kickstart. VIPP Farmacie is een stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS voor openbare apotheken om de farmaceutische zorg veiliger en efficiënter te maken, en daarmee de patiëntpositie te versterken.

Door het bouwen en in gebruik nemen van landelijke informatiestandaarden komen actuele medicatieoverzichten beschikbaar voor apothekers en patiënten. Dat verbetert tevens de medicatiebewaking.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *