VVD: betrek apothekers bij voorkomen geneesmiddelentekorten in nieuwe crisissituaties

By | 04/09/2020

De VVD stelt voor om apothekers te betrekken bij het structureel voorkomen van dreigende geneesmiddelentekorten in toekomstige crisissituaties. Dat staat in het initiatiefvoorstel van Tweede Kamerlid Hayke Veldman (VVD) in het verlengde van de coronacrisis.

Voorraadinventarisatie

Veldman wil dat de regering samen met apothekers een landelijk dekkend systeem van voorraadinventarisatie voor geneesmiddelen ontwikkelt dat bij een crisis direct geactiveerd kan worden.

Grondstoffen en halffabricaten

Voorts wil Veldman geneesmiddelentekorten voorkomen door het aanleggen van extra voorraden geneesmiddelen uit te breiden naar het aanleggen van voorraden grondstoffen en halffabricaten.

Productiefaciliteiten

Ook wil Veldman dat de regering afspraken maakt over het inzetten van productiefaciliteiten zoals (ziekenhuis)apotheken om zo bij te kunnen schalen.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *