Vrouwen vaak uitgesloten in geneesmiddelen-onderzoek

In het Erasmus MC in Rotterdam vindt op donderdag 29 januari 2015 de talkshow ‘Proefpersonen m/v gezocht’ plaats. Geneesmiddelen worden voornamelijk op mannen en mannelijke proefdieren getest terwijl geneesmiddelen een ander effect kunnen hebben op vrouwen dan op mannen.

Daardoor hebben vrouwen in het algemeen ook meer last van bijwerkingen. Voor WOMEN Inc. aanleiding om namens de Alliantie Gender & Gezondheid in gesprek te gaan met onderzoekers en medisch specialisten.

Gevolgen
“Onderzoekers die geen onderzoek doen naar vrouwen mogen niet beweren dat hun uitkomsten algemeen toepasbaar zijn op de hele bevolking. Dat doen ze nu nog wel”, aldus prof. dr. Gert ter Horst, hoogleraar neurobiologie van psychiatrische stoornissen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

“Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen 60% meer kans hebben op bijwerkingen. Ook lopen vrouwen meer kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis als gevolg van een bijwerking van medicijnen”, vertelt dr. Loes Visser, ziekenhuisapotheker en universitair hoofddocent Farmaco-epidemiologie bij het Erasmus MC in Rotterdam.

Waarom vooral mannelijke proefpersonen?
Belangrijke redenen die worden genoemd zijn de hormoonschommelingen van vrouwen. Deze zorgen voor een grotere variatie in de onderzoeksgegevens. Dit betekent dat er een grotere onderzoekspopulatie moet worden gebruikt om hetzelfde betrouwbare resultaat te krijgen. Andere verschillen tussen mannen en vrouwen zijn; een andere verhouding tussen het vetweefsel en de spieren en de verschillende rol die enzymen spelen. Hierdoor zijn de resultaten van geneesmiddelenonderzoek onder mannen in veel gevallen niet geldig voor vrouwen.

Gelijke kans op gezondheid realiseren
“WOMEN Inc. gaat tijdens de talkshow in gesprek met onderzoekers en artsen om daadwerkelijk verandering te creëren en de gezondheidszorg gendersensitief te maken. Vrouwen leven weliswaar langer dan mannen, maar brengen meer jaren in minder goede kwaliteit van leven door,”, zegt Jannet Vaessen, directeur vrouwennetwerk WOMEN Inc.

Over de Alliantie Gender & Gezondheid
De Alliantie Gender & Gezondheid pleit ervoor dat binnen de gezondheidszorg rekening wordt gehouden met sekse en gender. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de hele zorg voor zowel vrouwen als mannen. De Alliantie Gender & Gezondheid is een samenwerkingsverband tussen medisch specialisten, GGZ-deskundigen, kennisinstituten, overheid, docenten, wetenschappers, zorgprofessionals en belangenorganisaties. En is op initiatief van vrouwennetwerk WOMEN Inc. en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het leven geroepen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *