Vrouwen hebben nauwelijks toegang tot hiv-preventiemiddel PrEP

Ondanks zijn bewezen effectiviteit bij het voorkomen van een hiv-infectie, wordt pre-exposure profylaxis (PrEP) zelden gebruikt door vrouwen in Europa. Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat vrouwen in Europa onvoldoende toegang hebben tot dit preventiemiddel. De studie toont ook aan dat vrouwen met een risico op hiv wel degelijk geïnteresseerd zijn in het gebruik van orale PrEP.

“Vrouwen moeten zich ook op deze manier kunnen beschermen tegen hiv, want hun sekspartners letten er vaak niet op”, aldus professor Kai Jonas, hoogleraar Toegepaste Sociale Psychologie aan de Universiteit Maastricht.

Risico

Sinds 2015 wordt PrEP door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen voor alle mensen met een hoog risico op hiv, inclusief vrouwen. Zes jaar na deze aanbeveling blijkt uit Europese data dat PrEP nog weinig bekend is en zelden wordt gebruikt door vrouwen. En toch hebben vrouwen in Europa wel degelijk interesse voor het gebruik van orale PrEP, zeker vrouwen die een hoog risico lopen op blootstelling aan het hiv-virus.

Tegelijkertijd is er sprake van een grote behoefte aan voorlichting over het preventiemiddel, aangezien slechts 47 procent van de ondervraagde vrouwen wist van het bestaan van PrEP.

Een en ander blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit Maastricht en een aantal Europese organisaties die strijden tegen hiv. Deze studie, die werd uitgevoerd in 12 Europese landen, is onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE.

Toegang

Vanuit het oogpunt van effectieve aidsbestrijding is het volgens de onderzoekers van belang om preventietools zoals PrEP beter te promoten, de toegang ertoe te vergemakkelijken en ze aan te passen aan de behoeften van vrouwen met een hoog risico.

Sommige vrouwen zijn vanwege psychosociale factoren bijvoorbeeld niet altijd in staat om met hun sekspartner te onderhandelen over condoomgebruik. Het uitbannen van aids vereist mede om die reden ook de uitroeiing van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de toegang tot hiv-preventiemiddelen.

“Seks is een mensenrecht, beschermde seks hoort daar ook bij”, stelt professor Jonas. “Iedereen moet zich goed kunnen beschermen tegen het hiv-virus, dus we moeten verder kijken dan de bekende risicogroepen zoals homoseksuele mannen”.

Met het oog op de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw dringen de onderzoekers er bij nationale overheden en zorgverleners op aan om de voorlichting over PrEP veel duidelijker ook op vrouwen te richten. Bovendien zouden zorgverleners vrouwen die een hoog risico lopen om in aanraking te komen met het hiv-virus vaker op het preventiemiddel kunnen wijzen.

Author: Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht is een jonge universiteit in het hart van Europa met een duidelijk mondiaal perspectief en een sterke focus op innovatieve onderwijs- en onderzoeksstrategieën.

2 thoughts on “Vrouwen hebben nauwelijks toegang tot hiv-preventiemiddel PrEP

  1. Kevin

    Er is in het algemeen al veel mis met de toegankelijkheid van prep. zelfs mannen met een hoog risicofactor lopen tegen problemen op om de prep te krijgen. GGD’s die wachtlijsten hebben van maanden of gewoon vol zitten, huisartsen die totaal geen kennis hebben van prep, of uit hun eigen persoonlijke standpunt vinden dat er maar condooms moeten worden gebruikt en hierdoor de prep weigeren voor te schrijven. ik denk dat er veel meer aandacht moet komen voor prep en dat ook meer vrouwen moeten worden bereikt dat het ook een optie is voor hen om te overwegen

  2. Wiske Alwas

    Ik krijg PrEP zonder problemen voorgeschreven door mijn huisarts. Fijner dan via GGD. Hij weet wat ik zoal doe aan seks en sta onder medische controle bij hem. Hij houdt het overzicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *