Vroegtijdig behandelen met biologicals vermindert ziektelast reumatische ontstekingsziekten

Vroegtijdige behandeling van reumatische ontstekingsziekten met een biological zoals Enbrel (stofnaam etanercept) helpt patiënten hun kwaliteit van leven te behouden of zelfs te verbeteren. Dat blijkt uit drie belangrijke onderzoeken, waarvan wetenschappers deze week de nieuwe resultaten bekend maakten tijdens het jaarlijkse EULAR congres. EULAR (European League Against Rheumatism) is het Europese uitwisselingsplatform voor topwetenschappers in reumatologie en toonaangevende patiëntenorganisaties voor reumatische aandoeningen.

Hieronder de belangrijkste bevindingen van de drie studies: de COMET-studie (reumatoïde artritis), de ASCEND-studie (ziekte van Bechterew) en de PRESTA-studie (artritis psoriatica).

COMET
De schade die reumatische ontstekingsziekten toebrengen aan de gezondheid zijn onomkeerbaar. Reumatoïde artritis beïnvloedt de levenskwaliteit van de patiënt en kan aanleiding zijn om te moeten stoppen met werken. De studie laat zien dat patiënten met matige tot ernstige reumatoïde artritis behandeld met Enbrel snel en duidelijk pas-op-de-plaats van de ziekteprogressie hebben ervaren gedurende de meetperiode van twee jaar. Dit heeft zich doorvertaald in het vermogen om het dagelijks functioneren ongewijzigd voort te zetten. De studie vergelijkt de klinische effectiviteit en veiligheid van een gecombineerde behandeling met Enbrel en methotrexaat ten opzichte van alleen methotrexaat, in het vroege stadium van actieve reumatoïde artritis. Volgens studieleider Paul Emery, Professor Reumatologie Universiteit van Leeds, geven de nieuwe onderzoeksresultaten aan dat bij het behandelen van matige tot ernstige reumatoïde artritis met Enbrel remissie (het afnemen of verdwijnen van de ziekteverschijnselen) mogelijk wordt. Daarmee zou remissie volgens hem een primair behandeldoel moeten zijn en benadrukken de uitkomsten volgens hem het belang van het vroegtijdig behandelen met Enbrel, om de kwaliteit van leven te kunnen behouden zoals het kunnen blijven werken.

ASCEND
De ziekte van Bechterew veroorzaakt ontsteking van en pijn aan de wervelkolom en soms bij gewrichten. Door de pijn is de kans voor patiënten om te moeten stoppen met werken driemaal groter dan normaal. De studie gaf aan dat bij patiënten met de Ziekte van Bechterew Enbrel effectief was in het behandelen van de wervelkolom en dat zich daarnaast significante verbetering voordeed in de perifere gewrichten, ten opzichte van behandeling met sulfasalazine. Maxime Dougados, professor reumatologie Universiteit van Parijs, wijst op het directe verband tussen de geconstateerde klinische vooruitgang bij patiënten behandeld met Enbrel en de verbetering van de levenskwaliteit van de patiënt. Dit benadrukt volgens hem het belang van het inzetten van Enbrel bij de behandeling van de ziekte van Bechterew, zodat patiënten een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden.

PRESTA
Ongeveer 30 tot 40% van de psoriasispatiënten ontwikkelt artritis psoriatica. Dit betekent dat naast de huidafwijking bij de patiënt ook gewrichtsklachten ontstaan. De studie wijst uit dat Enbrel (in afgebouwde en normale dosering) patiënten met actieve artritis psoriatica significante verbetering bood in de gewrichtsymptomen, naast het snel en effectief klaren van de huidafwijking.

Wyeth
Enbrel (stofnaam etanercept) wordt in Nederland op de markt gebracht door Wyeth Pharmaceuticals bv te Hoofddorp (www.wyeth.nl). Wyeth Pharmaceuticals bv is onderdeel van Wyeth, één van de meest vooraanstaande ontwikkelaars en makers van receptgeneesmiddelen, vaccins, vrij verkrijgbare geneesmiddelen en veterinaire preparaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *