Vrijwel alle ouderen worstelen met medicatie

ouderen worstelen met medicatie

Het gebruik van geneesmiddelen is een proces waarbij verschillende problemen kunnen optreden, van het openen van de verpakking tot het klaarmaken voor gebruik of het innemen van de medicijnen. Kim Notenboom onderzocht de gebruiksvriendelijkheid van geneesmiddelen, waarbij met name oudere personen als uitgangspunt werden gekozen. Uit haar onderzoek blijkt dat de gebruiksvriendelijkheid aanzienlijk verbeterd kan worden.

Ouderen

Ouder worden gaat gepaard met fysieke beperkingen, zoals beperkingen in zicht, gehoor, fijne motoriek en de kracht in de handen. Dit kan de juiste toepassing van een geneesmiddel door de patiënt negatief beïnvloeden. Daarnaast vormen oudere mensen de grootste groep geneesmiddelgebruikers en stijgt het aandeel ouderen op de totale bevolking.

Onderzoek

Notenboom interviewde oudere patiënten over de praktische problemen die zij ervaren bij het gebruik van hun geneesmiddelen en hoe zij deze problemen proberen op te lossen. Vervolgens bracht zij de ontwerp aspecten van geneesmiddelen in kaart die aan de gebruiksproblemen ten grondslag liggen. Ook onderzocht zij het functioneren van de breukstreep voor het in tweeën delen van tabletten.

ouderen worstelen met medicatie

Aanbevelingen

Dit leidde tot een aantal aanbevelingen om praktische problemen met het gebruik van geneesmiddelen te voorkomen. Hierbij gaat het zowel om het voorkomen van problemen met het openen van verpakking en met het delen en slikken van tabletten, als om voorlichting over het praktisch gebruik van geneesmiddelen door de apotheek .

Notenboom constateert dat voor de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van geneesmiddelen een gezamenlijke inspanning nodig is. Niet alleen geneesmiddelontwikkelaars, maar ook regelgevers, zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten zelf zouden zich hiervoor moeten inzetten.

Promotie
– Datum: 27 september 2017
– Promovendus: Kim Notenboom
– Proefschrift: The pursuit of user-friendly medicines: older people in the hot seat
– Promotor(es): prof.dr. M.L. Bouvyprof.dr. H.G.M. Leufkens

2 thoughts on “Vrijwel alle ouderen worstelen met medicatie

  1. Willem

    Niet te vergeten het regelmatig veranderen van het merk/verpakking van de medicijnen i.v.m. met besparing voor de zorgverzekeraar.

  2. Alexander Bentvelzen

    Ik ben een medicijn groot verbruiker en 63 jaar oud. Ik gebruik veel medicijnen, en ben blij dat ik nog zelf de week dozen kan vullen. Maar door diabetes kan mijn gezichtsvermogen achteruit gaan. Ik moet er niet aan denken wat er dan kan gebeuren. Veel medicijnen lijken sprekend op elkaar, en men kan dus ook bijna niet zien of ik bijvoorbeeld een tablet voor de prostaat, dan wel een plastablet neem. Deze medicijnen zijn beiden wit en even groot en hebben dezelfde vorm. Met heel goed kijken kun je een heel dunne inkeping zien bij de plastablet die niet zit op de tablet voor de prostaat.
    Met vermindert gezichtsvermogen zie je dit onderscheid absoluut niet. Zo zijn er veel meer medicijnen die op het oog hetzelfde lijken, dus kan ik mij best voorstellen dat ouderen in de war raken, en de verkeerde medicijnen innemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *