Vrije markt farmaceutische zorg onder druk

Uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Zorgverzekeraars Nederland blijkt dat liberalisering van de farmaceutische zorg niet zal leiden tot meer concurrentie.

Volgens het onderzoek is concurrentie tussen apotheken niet overal mogelijk. Op het platteland zijn er te weinig apotheken. Bovendien werken steeds meer apotheken samen in coƶperaties. Verzekeraars kunnen daardoor in een groot deel van het land geen lage prijs bedingen. De kans is groot dat prijzen van geneesmiddelen eerder zullen stijgen en na vijf jaar kan die kostenstijging oplopen tot 200 miljoen euro.

Geleidelijke invoering
Alleen bij voldoende aanbod is concurrentie mogelijk en worden apothekers geprikkeld om zich te onderscheiden op prijs en kwaliteit. Consumenten zijn dan ook bereid om van apotheker te wisselen. Zorgverzekeraars Nederland is voorstander van liberalisering , maar wil nu dat deze geleidelijk wordt ingevoerd. De branchevereniging vindt verder dat er in ieder geval een maximumtarief moeten blijven gelden voor de geneesmiddelenkosten. Dit bevordert een transparante prijsvorming en vermindert de kans op gestage prijsstijgingen.

Debat
Minister van VWS, Edith Schippers, wil per 1 januari 2012 zonder voorwaarden vrije prijzen invoeren voor geneesmiddelen en farmaceutische zorg. Vrije prijsvorming zou in de plaats komen van het inhouden van de jaarlijkse tariefstelling voor apotheekhoudenden door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) via de beleidsregel Prestatiebekostiging Farmaceutische Zorg. Morgen debatteert Schippers met de Tweede Kamer over de liberalisering van de farmaceutische zorg.

Reisafstand
Uit consumentenonderzoek blijkt dat mensen van apotheek zouden wisselen als zij een financiƫle prikkel krijgen of wanneer ze informatie krijgen die aantoont dat een andere apotheek een betere kwaliteit biedt. Voorwaarde is dat er een goed alternatief bestaat binnen een redelijke reisafstand. 2,5 tot 5 km is voor de helft een acceptabele reisafstand.