Voorstel farmaceutisch praktijkonderzoek indienen voor 3 september

By | 19/06/2017

Voorstellen voor farmaceutisch praktijkonderzoek kunnen tot 3 september 2017 worden ingediend. Eind oktober maakt de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) bekend welke projecten een bijdrage uit het KNMP-onderzoeksbudget 2018 krijgen.

Farmaceutische zorgverlening
Apothekers innoveren voortdurend in hun farmaceutische zorgverlening. Hiermee bevorderen zij de gezondheid en het veilig gebruik van geneesmiddelen van hun patiënten. Internationaal staat de Nederlandse farmacie goed bekend door de vooruitstrevendheid en de kwaliteit van haar zorg. De KNMP stimuleert farmaceutisch praktijkonderzoek en zet jaarlijks een onderzoekscall uit naar actuele vraagstellingen van de beroepsgroep.

Meer informatie over de actuele thema´s en de eisen waaraan het voorstel dient te voldoen, is online beschikbaar via www.knmp.nl/war.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *