Voorkomt HPV-vaccinatie cervixcarcinoom?

In een eerder in het Ge-Bu verschenen artikel werd geconcludeerd dat er nog te weinig onderzoek was gepubliceerd om de vraag te beantwoorden of vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) beschermt tegen cervixcarcinoom.

Eind 2021 werden echter de resultaten gepubliceerd van een groot Engels retrospectief cohortonderzoek gefinancierd door het nationale kankerinstituut van het Verenigd Koninkrijk. Deze studie onderzocht het aantal cervixcarcinomen dat is voorkomen door vaccinatie.

In Engeland is het HPV-vaccinatieprogramma ingevoerd voor alle vrouwen geboren vanaf 1 september 1990. De incidentie van CIN3 (cervicale intra-epitheliale neoplasie type 3) en van cervixcarcinoom blijkt in deze groep statistisch significant lager dan in de groep vrouwen die net te oud waren om in aanmerking te komen voor het HPV-vaccinatieprogramma.

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

•   De resultaten van een Engels retrospectief cohortonderzoek laten een daling zien van het aantal gevallen van cervixcarcinoom en CIN3 bij vrouwen in de leeftijdsgroep 20 tot 30 jaar die op jongere leeftijd de mogelijkheid hebben gekregen zich te laten vaccineren tegen HPV.

•   Dit onderzoek is een goede aanvulling op het al aanwezige bewijs voor de effectiviteit van HPV-vaccinatie in het voorkomen van cervixcarcinoom.

•   Vanwege verschillen in het vaccinatie- en het screeningsprogramma rondom cervixcarcinoom en de vaccinatiegraad zijn de resultaten niet zonder meer te vertalen naar de Nederlandse situatie.

Lees het volledige artikel

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *