Voordeel goedkope medicijnen moet naar de consument

Sinds begin 2008 worden er vaker goedkope medicijnen voorgeschreven. Dat leidt tot een fikse besparing in de zorgkosten. In de ogen van de Consumentenbond moet die besparing rechtstreeks ten goede komen aan de consument, bijvoorbeeld in de vorm van een lagere premie voor de zorgverzekering of kwalitatief betere zorg. Zorgverzekeraars mogen het voordeel niet oppotten.

De lagere medicijnprijzen zijn het gevolg van het zogeheten ‘preferentiebeleid’. Van diverse medicijnen waren altijd al goedkope en extreem dure varianten op de markt. Qua werking en werkzame stoffen zijn de dure en goedkope pillen precies hetzelfde, alleen het uiterlijk en de prijs verschillen. De overheid heeft nu bepaald dat patiënten vaker de goedkope variant krijgen, tenzij artsen een goede – medische – reden hebben om een ander middel voor te schrijven. Deze ommezwaai leidt tot een besparing van naar verwachting € 350 miljoen op jaarbasis. Voor het preferentiebeleid zijn intrede deed, verdween die € 350 miljoen voor een groot deel in de zakken van de apothekers.

Zorgverzekeraars
De Consumentenbond stelt zich op het standpunt dat zorgverzekeraars steeds aan het begin van het jaar duidelijk moeten maken op welke medicijnen het preferentiebeleid wel en niet van toepassing is. Alleen dan kan de consument een afgewogen keuze maken voor een bepaalde verzekeraar of een specifieke polis. Zorgverzekeraars als Univé, VGZ, IZA, Trias en Menzis hebben lopende het jaar veranderingen doorgevoerd in de lijst met geneesmiddelen waarop het preferentiebeleid van toepassing is. De consument weet in zo’n geval niet waar hij aan toe is. Bovendien kan zo’n constructie financieel gunstig uitpakken voor de zorgverzekeraar en dan is het de vraag in hoeverre ook de klanten daarvan mee profiteren.

7 thoughts on “Voordeel goedkope medicijnen moet naar de consument

 1. Michael Schramel

  steeds wisselende merken maakt de patient gek.
  dan is de tablet rond dan weer rood, hij had al
  rode tabletten, als de patienten de tabletten uit de doosjes halen kunnen verwisselingen ontstaan.
  iedere dieselrijder weet wat er gebeurd als je de tankhouder bgroen maakt ipv zwart!

 2. Henk Doorman

  De zorgverzekeraars komen weer met de bekende leugen dat de premies anders nog hoger waren geweest. “Yeah right” en dan weer dikke salarissen voor bruin beschoende managers en voetbalclubs sponseren, terwijl demente bejaarden in dezelfde poepluier liggen, Tuig!!

 3. Ria Wijnands

  Ik ben er niet blij mee,al kan ik het begrijpen.Het maakt je heel onzeker,een keer in de drie maanden haal ik medicijnen,en elke keer is het weer anders,de stof die je moet hebben zal er wel in zitten,maar wat er omheen zit is steeds anders,en krijg je weer andere bijwerkingen.Ik neem ze niet voor de lol in,daar moeten ze ook eens aan denken.

 4. tinie

  Ria,Als je elke 3 maanden andere middelen krijgt,
  dat ligt dat niet aan de zorgverzekeraar maar aan je apotheker. Ik weet dat de zorgverzekeraars een aantal merkloze geneesmiddelen eenmaal per jaar wisselen. Niet vaker; je apotheker heeft er blijkbaar belang bij! Zou hem/haar om opheldering vragen

 5. A. Jansen

  Tinie weet het allemaal zo goed. Zij vergeet de LPG, de Laagste Prijs Garantie, verzekeraars die uitsluitend de goedkoopste middelen in de prijslijst van openbare apotheken vergoeden. Die prijslijst wijzigt iedere maand. De leveranciers spelen haasje over; prijzen blijven dalen.
  Sommige leveranciers weigeren of kunnen niet langer voor de Af India Prijzen te leveren. Apotheken hebben geen belang bij wijzigen doosjes/leveranciers. Zij worden hiertoe gedwongen door de LPG verzekeraars, per maand, en eenmaal per 6 tot 9 maanden door de aanbestedende verzekeraars. De laatste stunt is van UVIT: deze verzekeraar besteed onderhands aan. De verzekerden van deze verzekeraar betalen sinds 1 juli 2009 een veel te hoge prijs voor hun medicijen en het verschil steekt UVIT in eigen zak. Van een premie daling is geen sprake. Van een verbetering in de kwaliteit van de gecontracteerde zorg nog minder en de wachtlijsten worden alleen maar langer. UVIT heeft nu goedkope Duitse ziekenhuizen gecontracteerd en laat zijn verzekerden de Nederlandse prijzen betalen.
  Dat krijg je als verzekeraars het voor het zeggen krijgen in de zorg. Met instemming van de Tweede en Eerste Kamer. En helaas ook de kritiekloze, maar alwetende, verzekerde. UVIT is sinds 1 januari 2006 een schadeverzekeraar. Dat vergeten verzekerden. Schadeverzekeraar doen er alles aan om de premie zo hoog mogelijk te krijgen en de uitkering zo laag mogelijk. UVIT doet niet anders. Terecht. UVIT is een commercieel schadeverzekeringsbedrijf. De politiek laat het hier liggen. Met instemming van de verzekerden ( en kiezers)

  Dus als Tinie het anders wil weet zij nu wat zij moet doen.

 6. tinie

  geachte meneer / mevrouw Jansen,

  waarom doet u daar dan aan mee? u hoeft die contracten van UVIT toch niet te tekenen?
  dan kunt u uw eigen doosjes afleveren.

  Ik heb een apotheek gehad die elke keer doosjes uit dan weer Frankrijk, dan weer Spanje leverde. Ben er weggegaan, was trouwens een Mediq apotheek. Zag nu weer persbericht van de naaldjes.
  Daarom weet ik het zo goed!

 7. A. Jansen

  Beste Tinie,

  Zonder contract met UVIT kan in principe UVIT zijn verzekerden sturen naar een zorgaanbieder die wel heeft getekend. UVIT heeft inmiddels een contract met een Postorder-apotheek. UVIT hoeft haar verzekerden niet het gehele bedrag te vergoeden als zij toch hun medicijnen bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders halen. De Tweede Kamer en Eerste Kamer zijn bij invoering van het zorgstelsel akkoord gegaan met 10% korting. Inmiddels mogen verzekeraars 20% korting heffen op rekeningen van verzekerden indien deze bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders zorg hebben ingekocht. Zolang er sprake is van planbare zorg. Bij acute zorg kan de UVIT verzekerde zijn zorg inkopen waar dit noodzakelijk is. UVIT heeft uitsluitend In Natura verzekeringspolissen.

  Zonder contract kan je als apotheek afleveren wat je wilt, de verzekerde is de klos; die krijgt nu slechts 80% vergoed. Voorzienbaar is dat dit zal dalen naar 50%. Ook weer met instemming van de NZa, die wil de verzekeraars nog meer sturingsmogelijkheden geven, met instemmning van de NPCF, die volgt de NZa in deze en met instemming van de Tweede en Eerste Kamer; die hebben er sinds 1 januari 2006 niets meer over te zeggen; de zorg is immers een private aangelegenheid geworden.

  De keuze van de verzekerden kan dan twee kanten opgaan; of wisselen van verzekeraar of wisselen van zorgaanbieder. Door de indirecte risico-selectie die verzekeraars in Nederland toepassen, denk aan de aanvullende verzekeringen, kiezen verzekerden vooralsnog voor wisselen van zorgaanbieder.

  De parallel medicijnen waar u op doelt is een ander verhaal. De Rijksoverheid heeft een speciale belasting voor apotheekhoudenden ingevoerd, 8,53%, op de inkoop waarde van geneesmiddelen. Apotheek houdenden moeten die belasting op voorhand afdragen aan de “fiscus”.
  De Rijksoverheid is van mening dat apotheekhoudenden door scherp in te kopen deze speciale belasting maar moeten zien terug te verdienen. De Nederlandse Fabrikanten passen ervoor om 8.53% belasting extra te betalen en weigeren deze dan ook aan de apotheek houdenden te betalen. Apotheekhoudenden zoeken dan ook binnen de EU naar dezelfde specialite medicijnen waar wel die 8.53% belasting kan worden betaald. Dit komt door de verschillen in prijzen tussen de verschillende EU landen. Die prijsverschillen vinden hun oorzaak weer in verschillen in welvaart, overheidsingrijpen, vergoedingssystemen, quoteringen en meer.
  Parallel handel is in feite arbitrage handel.

  Eigen doosjes afleveren is dus geen optie. Dan kan je net zo goed de sleutels direct bij de Deurwaarder inleveren. Nu is het nog een kwestie van uitstel.

  Wat Mediq heeft uitgehaald met de Novopen naaldjes is tekenend voor de huidige financiele nood bij apotheekhoudenden. Men overschrijdt grenzen waar men vroeger verre van bleef.

  Een bijzonder slechte ontwikkeling, maar geheel te wijten aan het bijzonder slechte Rijksoverheidsbeleid en gedrag van de schadeverzekeraars. Beiden zijn gericht op de korte termijn. De schadeverzekeraars kunnen geen kant op; de contract periode tussen verzekerde en schadeverzekeraar is immers wettelijk slechts 1 jaar, met een optie op verlenging. Schadeverzekeraars zitten dan ook in een spagaat. De Rijksoverheid voert een wanbeleid om de Zorguitgaven onder de 10% van het BBP te houden, koste wat het kost. En dat mag wat kosten. Zie de WMO, sanering in de AWBZ en in de Zvw.

  De dupe is de burger van dit land. Geheel onnodig.

  Dat is de mening van een SP Apotheker.

  En nu weet u weer wat meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *