Visie ‘Preventie door de openbaar apotheker’ vastgesteld

By | 26/09/2022

Het bestuur van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) heeft de visie op preventie door de openbaar apotheker vastgesteld. De visie schetst de positie en ambitie van de beroepsgroep van openbaar apothekers ten aanzien van preventieve zorg. Daarin komen onder meer de expertise, kerntaken en vaardigheden aan de orde.

Preventie door de openbaar apotheker

De visie preventie benadrukt de waarde van de openbaar apotheker zowel binnen de preventieve zorg als richting andere zorgverleners, het sociaal domein en de cliënt. Samenwerking tussen verschillende zorgverleners en het sociaal domein stelt zorgverleners in staat om vanuit hun eigen kennis en expertise bij te dragen aan de gezondheid van de cliënt. De openbaar apotheker kan door zijn centrale plek in de wijk en laagdrempelige toegankelijkheid een verbindende rol spelen in deze samenwerking. Het WSO-bestuur gaat hierover verder in gesprek met apothekers tijdens een webinar op 26 september.

Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025

Vanuit de overheid en in de zorg is er in toenemende mate aandacht voor preventie. Voorbeelden zijn het Nationaal Preventieakkoord, de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) en het programma Preventie in het Zorgstelsel. Daarnaast is preventie onderdeel van de Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025: “Openbaar apothekers willen door goede farmaceutische zorg bijdragen aan preventie en aan de behandeling en genezing van patiënten.”

Met de farmaceutische zorg die de openbaar apotheker verleent, draagt hij bij aan de gezondheid van zijn cliënten en het voorkomen van aandoeningen en hun complicaties. Het is aan de apotheker om een afweging te maken met welke intensiteit hij vormen van preventie kan en wil integreren in de dagelijkse praktijk. Openbaar apothekers kunnen hiervoor de visie preventie raadplegen.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *