Vier winnaars KNMP studentenprijs

By | 12/10/2022

De KNMP Studentenprijs 2022 is toegekend aan Rianne Vriend (Groningen), Femke Vlaswinkel (Leiden Academic Centre for Drug Research), Esther Lubberts (Leiden) en Niels Reijnhout (Utrecht). 

Hoogleraren en docenten hebben de studenten voor deze prijs voorgedragen vanwege hun uitstekende studieresultaten, motivatie en inzet. De KNMP Studentenprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het KNMP Najaarscongres en omvat een geldbedrag van € 1.000.

KNMP-bestuurder Sijtze Blaauw: “Wij vinden het als KNMP belangrijk om deze studenten in het zonnetje te zetten.”

Rianne Vriend (Groningen)

Rianne Vriend heeft haar masterproject uitgevoerd in het laboratorium van de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie in het UMCG. Zij heeft onderzocht wat de in vitro recovery is van flucloxacilline en cefotaxim wanneer met behulp van een microdialyse katheter farmacokinetisch onderzoek bij een patiënt dient te worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de vrije concentratie van beta-lactam antibiotica wordt aangemerkt als de werkzame concentratie. Door het toepassen van een microdialyse katheter wordt de vrije concentratie direct bemonsterd zonder hier eerst een analysemethode voor te ontwikkelen. Rianne ging erg gestructureerd te werk, haar presentaties waren goed verzorgd en duidelijk en haar schriftelijke rapportage was zeer goed leesbaar, aldus Prof dr. Daan Touw van de masteropleiding Farmacie, Universitair Medisch Centrum Groningen.

Femke Vlaswinkel (Leiden)

Femke heeft haar onderzoeksprojecten binnen zowel de BSc BioFarmaceutische Wetenschappen als de master BioPharmaceutical Sciences bij de afdeling BioTherapeutics (LACDR) uitzonderlijk goed uitgevoerd. Vanaf de start van de onderzoeksstage, wist Femke zich al snel in te lezen in relevante literatuur en het doel van het onderzoeksproject te doorgronden. Haar praktische vaardigheden waren van het begin af aan van een hoog niveau en ze heeft dit zelfs nog verbeterd gedurende de onderzoeksstage. Het feit dat ze dit niveau al had, heeft uitgebreid en  heeft kunnen vasthouden, maakt het dat ze een 10 scoort voor haar praktische vaardigheden. Door de scientific writing skills van Femke is haar report een genot om te lezen, aldus prof. dr. Miranda van Eck van de Master Bio-Pharmaceutical Sciences, Universiteit Leiden (LACDR).

Esther Lubberts (Leiden)

Esther heeft haar onderzoeksproject bij het Karolinska Intitutet te Stockholm naar de mening van de hoogleraren en begeleiders op uitmuntende wijze uitgevoerd. Dat stellen dr. Mieke Mulder en prof. dr. Henk-Jan Guchelaar van de masteropleiding Farmacie, Leids Universitair Medisch Centrum. Zij heeft een populatiefarmacokinetisch model ontwikkeld om de concentraties van endoxifen te voorspellen bij vrouwen die worden behandeld met tamoxifen. Dit model geeft handvatten om de tamoxifendosis van individuele patiënten te optimaliseren met als doel een effectievere en beter verdraagbare behandeling van het mammacarcinoom.

Niels Reijnhout (Utrecht)

Niels Reijnhout is een veelzijdige en getalenteerde student met een brede interesse. Hij hoopt binnenkort cum laude zijn master Farmacie af te ronden en is ook bijna klaar met een tweede master aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: Health Economics, Policy and Law. Niels is ambitieus, leergierig en heeft een passie voor het verbeteren van de gezondheidszorg. Met zijn klinische onderzoek in Uppsala in Zweden en zijn farmaco-economische onderzoek in Rotterdam heeft hij hier een belangrijke bijdrage aan geleverd, aldus prof. dr. Aukje Mantel-Teeuwisse van de masteropleiding Farmacie, departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *