VGZ ondermijnt regionale zorg!

Zorgverzekeraar VGZ stuurt sinds afgelopen weken haar verzekerden actief naar online aanbieders van geneesmiddelen. Hierbij informeert VGZ haar verzekerden onjuist en zet daarmee tevens de samenwerking tussen de lokale huisartsen en apothekers onder druk. Een ontwikkeling die de huisartsen en apothekers in Twente bijzonder onverstandig vinden.

Onjuiste informatie

VGZ heeft sinds kort twee online aanbieders van geneesmiddelen gecontracteerd. Op zich niks mis mee om de keuzemogelijkheden voor verzekerden te vergroten. Waar het wel mis gaat is dat VGZ haar verzekerden onjuist informeert. Iets wat je van een verzekeraar die zorgverzekeraar is toch zorgvuldiger zou mogen verwachten.

Ten eerste

Ten eerste suggereert VGZ dat de dienstverlening van de beide online aanbieders vernieuwend is. Dat is pertinent niet waar. Al jarenlang kunnen patiënten bij hun eigen apotheek geneesmiddelen online bestellen via de website, via een app en telefonisch. Bezorgservices zorgen dagelijks voor bezorging aan huis en buiten openingstijden bieden veel apotheken kluisjessystemen aan.

Tevens wordt de herhaalreceptuur voor patiënten al vele jaren volledig geautomatiseerd verzorgd door de apothekers in samenwerking met de huisartsen en specialisten uit de ziekenhuizen.

Ten tweede

En dat brengt het tweede met zich mee. VGZ zet met haar promotie van de zogenaamde vernieuwende online aanbieders, de samenwerking van de huisarts en apotheker buitenspel. Een samenwerking die in Twente en elders in Nederland het belang van de gezondheidszorg van de patiënten dient. Dit wordt ook onderschreven door de overheid, VWS, met haar beleidsvisie ‘De juiste zorg op de juiste plek’.

Apothekers in Twente

De apothekers in Twente informeren inmiddels de verzekerden van VGZ waarbij ze uitleggen dat zij in hun ogen veel beter uit zijn middels het online aanbod van de lokale apotheken. De huisartsen uit Twente onderschrijven het belang van lokale en regionale samenwerking met de apothekers en ondersteunen daarmee dit verweer.

In een eerder stadium hebben de landelijke huisartsenorganisaties LHV en InEen en de apothekersorganisatie KNMP al een brief gestuurd naar VGZ met de oproep om meer in te zetten op regionale samenwerking.

Author: Twentse Apothekers Organisatie UA

Twentse Apothekers Organisatie UA is een coöperatie van en voor apothekers in Twente en directe omgeving en behartigt de belangen van deze apothekers. TAO-UA werkt nauw samen met alle huisartsenorganisaties, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en ander stakeholders in de zorg in Twente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *