Verzekerde helpt Menzis nota’s te verbeteren

Bij veel mensen roept een zorgnota regelmatig vragen op. Bijvoorbeeld over wat al die afkortingen en begrippen betekenen en of de arts de gefactureerde zorg ook echt geleverd heeft. Om meer duidelijkheid te scheppen en om deze vragen vóór te kunnen zijn, gaat Menzis op zoek naar de beste ideeën om nota’s te verbeteren.

Vanaf nu kan iedereen via het platform www.medemenz.nl hiervoor concrete ideeën delen om zo samen nota’s duidelijker en nog nauwkeuriger te maken.

Frank Janssen (directeur Operations, Menzis): “De reacties van onze verzekerden over hun nota laten zien dat veel mensen heel bewust en kritisch bezig zijn met hun verzekering en zorgkosten. En dat is positief, want dat helpt ons om nota’s duidelijker te maken en zo onze service steeds verder te verbeteren. De vragen en reacties van onze verzekerden helpen ook om onze nota’s nauwkeuriger te maken en de kans op fouten te verkleinen. Bijvoorbeeld als blijkt dat er iets mis gaat met declaraties van een arts of ziekenhuis.”

Perspectief van verzekerden
Dit initiatief is één van de manieren waarop Menzis het proces van declareren, factureren en betalen van zorgkosten verder verbetert en vereenvoudigt. Eerder maakte Menzis bijvoorbeeld ook afspraken met ziekenhuis Rijnstate (Arnhem), Ziekenhuisgroep Twente en het Martini Ziekenhuis (Groningen) om declaraties eenvoudiger, transparanter en efficiënter te maken. Via het platform MedeMenz peilt Menzis nu ook het perspectief van verzekerden.

Deze en andere initiatieven samen helpen om de kwaliteit van de zorgnota’s te verhogen. Dat is in het belang van iedereen die betrokken is bij de zorg: een verzekerde, zorgaanbieder én zorgverzekeraar krijgen sneller, beter en nog betrouwbaarder inzicht in de zorgkosten.

Continu verbeteren
Met de beste ideeën en verbetertips voor de zorgnota’s gaat Menzis aan de slag om de nota’s voor zijn ruim 2 miljoen verzekerden continu te verbeteren. Deelnemers kunnen op MedeMenz ook meedenken met ideeën van anderen of met een onderwerp dat centraal staat in de brainstorm. En natuurlijk zijn ook andere ideeën over de zorg of gezondheid of de dienstverlening van Menzis welkom op MedeMenz.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *