Verspreiding bacterie Maasstadziekenhuis in kaart gebracht

Het Maasstad Ziekenhuis heeft in kaart gebracht welke patiënt drager is van de multiresistente bacterie Klebsiella pneumoniae en met wie die persoon op één kamer heeft gelegen. Het gaat om 1804 patiënten die gescreend moeten worden.

Inmiddels zijn 63 patiënten besmet met Klebsiella pneumoniae. Dit aantal zou vanwege de screening nog verder kunnen oplopen. Volgens het ziekenhuis zijn de meeste patiënten niet ziek, maar alleen drager van het micro-organisme.

Infectiepreventie
Afgelopen week meldden betrokkenen bij de NOS dat het ziekenhuis basisregels heeft overtreden voor het indammen van infecties. De besmetting met multi-resistente bacteriën kon daardoor voortwoekeren. Op dezelfde dag stuurde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) drie inspecteurs naar het ziekenhuis die hebben gekeken of het ziekenhuis op dit moment, tijdens het onder controle krijgen van de epidemie, de protocollen en richtlijnen ten aanzien van infectiepreventie volgt. Volgens de IGZ stond dit bezoek al gepland en is er geen relatie met de berichtgeving in de media.

Onderzoek
Het ziekenhuis zegt de besmetting te onderzoeken. De resultaten worden in september verwacht. Ook de IGZ doet onderzoek naar het ontstaan en het verloop van de epidemie. Woordvoerder Silvie de Peijper: “We kijken in dit onderzoek of in het ziekenhuis de protocollen en richtlijnen ten aanzien van infectiepreventie zijn gevolgd en of aan het begin van de uitbraak door het ziekenhuis juist is gehandeld. Er is een crisisteam gevormd dat na elke vergadering verslag uitbrengt aan de IGZ.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *