Versnelling gegevensuitwisseling farmacie

By | 15/08/2019

VIPP is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional

Vanuit het ministerie van VWS is een kwartiermaker Farmacie aangesteld voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP). Het programma beoogt de medicatieoverdracht in de keten, tussen apothekers en andere zorgverleners, tussen apothekers onderling en tussen apothekers en patiënten te bevorderen en de farmaceutische zorg veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken.

Medicatieveiligheid

Bert Bijker is programmamanager en verbinder in het zorgdomein en aangesteld als kwartiermaker: “Het VIPP programma bevat naar alle waarschijnlijkheid elementen om de techniek te verbeteren, door onder meer de bouwstenen van het Medicatieproces 9 te implementeren. En het is een kans voor apothekers om zich meer inhoudelijk te profileren, omdat bijvoorbeeld naast logistieke gegevens ook zorginhoudelijke gegevens beschikbaar komen. Hiermee kan de apotheker een nog belangrijkere positie met betrekking tot medicatieveiligheid innemen en daardoor zorgkosten verlagen”.

Uitwisselen van medicatiegegevens

Het programma biedt ondersteuning aan apothekers en hun ketenpartners bij het vastleggen, bewaken en aantoonbaar uitwisselen van medicatiegegevens. De opdracht is belegd bij de KNMP. Begin december 2019 wordt een plan van aanpak ingediend bij VWS om stimuleringsgelden aan te vragen.

“Ik heb al veel afspraken gemaakt met belanghebbenden. Daarnaast roepen we apothekers op om mee te denken over de invulling van het plan, geïnteresseerden kunnen zich melden bij de KNMP via informatiebeleid@knmp.nl”, aldus Bijker.

Meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *