Verhoging receptregelvergoeding voor 2010

Mediq vindt het terecht dat de NZa de receptregelvergoeding verhoogt. Eerdere onderzoeken hebben reeds aangetoond dat de financiële consequenties van het preferentiebeleid veel groter zijn dan voorheen voorzien. Een verhoging van de receptregelvergoeding was noodzakelijk om de toegang tot zorg en geneesmiddelen in Nederland, die tot de top van Europa behoort, te handhaven. Daarnaast geeft de NZa meer ruimte voor onderhandelingen tussen verzekeraars en apotheken over additionele zorgdiensten.

Het reguliere gemiddelde tarief voor de verstrekking van een receptgeneesmiddel is voor 2010 vastgesteld op € 7,91 ten opzichte van € 7,28 in 2009. De clawback blijft ongewijzigd. Als de apotheek en zorgverzekeraar dat overeenkomen, mag van de vergoeding worden afgeweken tot een maximum gemiddeld tarief van € 10,00 ten opzichte van € 7,94 in 2009. Het verschil tussen € 7,91 en € 10,00 kan worden gebruikt voor het belonen van aanvullende betaalde zorgdiensten.

Mediq heeft langetermijncontracten afgesloten met Zilveren Kruis Achmea, Agis en CZ die een alternatief bieden voor het preferentiebeleid. Hierbij ontvangt Mediq een hogere receptregelvergoeding voor de basis farmaceutische zorgverlening in ruil voor lagere geneesmiddelenprijzen. Ook deze receptregelvergoeding zal naar boven worden bijgesteld.

Met de verhoging van de tarieven wordt het eerder gecommuniceerde negatieve effect van het preferentiebeleid van circa € 16 miljoen* in 2010 ten opzichte van 2009 voor circa € 9 miljoen gecompenseerd.

In de contracten met Zilveren Kruis Achmea, Agis en CZ zijn overigens afspraken opgenomen over de ontwikkeling van aanvullende zorgdiensten, zoals de screening en preventie van chronische ziekten als diabetes en astma/ COPD of medicatiechecks. Wij verwachten voor deze zorgdiensten een aanvullende vergoeding te krijgen. Dit is in de nieuwe beleidsregel mogelijk tot de bovengenoemde
€ 10,00.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *