Vergadering over dure behandeling bij eierstokkanker

Het geneesmiddel olaparib (Lynparza®) voor de onderhoudsbehandeling van eierstokkanker, staat op de agenda van de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) van vrijdag 7 februari 2020.

De minister voor Medische Zorg heeft dit geneesmiddel in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. De ACP wordt gevraagd om een advies te geven over de kosten ten opzichte van de effectiviteit van de behandeling.

Olaparib (Lynparza®) voor de onderhoudsbehandeling van eierstokkanker

Olaparib wordt ingezet als onderhoudsbehandeling bij vrouwen met een bepaalde vorm van eierstokkanker (ovariumcarcinoom). De ziekte komt met name voor bij vrouwen ouder dan 50 jaar, na de overgang. In de beoordeling is het middel vergeleken met de gebruikelijke behandeling (actief volgen) op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak.

Het betreft in potentie een curatieve behandeling en verlengt de progressievrije overleving, vergeleken met de gebruikelijke behandeling. Maar het is niet nog bekend of het de algehele overleving verbetert. Hiervoor zijn de data nog te prematuur om een uitspraak te kunnen doen.
Aan de ACP wordt gevraagd om de gunstige en ongunstige effecten te wegen en of ze de prijs van de behandeling acceptabel vinden ten opzichte van de effectiviteit.

Maatschappelijke afweging

De ACP adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over voorgenomen pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de 4 pakketcriteria (effectiviteit, kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid) en kijkt of de uitkomsten daarvan maatschappelijk wenselijk zijn. Daarbij kijkt zij zowel naar de belangen van de patiënten die in aanmerking komen voor vergoeding van een bepaalde interventie. Als naar de belangen van patiënten met andere aandoeningen (die ook graag willen dat de behandeling van hun aandoening wordt vergoed) én naar het belang van alle premiebetalers. De commissie doet dit vanuit het principe dat de basisverzekering maximale gezondheidswinst dient op te leveren voor de gehele bevolking. De vergaderingen van de ACP zijn openbaar.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister voor Medische Zorg heeft in 2019 onder andere het geneesmiddel olaparib (Lynparza®) in de zogenaamde pakketsluis geplaatst. Dit heeft hij gedaan vanwege de verwachte hoge kosten van de behandeling. Opname in de pakketsluis betekent dat instroom in het basispakket pas kan plaatsvinden na een positief advies van het Zorginstituut en een daarop volgende succesvol verlopende prijsonderhandeling.

Meer informatie

Author: Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten die per 1 januari 2015 is vervangen door de Wet Langdurige Zorg. Het Zorginstituut neemt een onafhankelijke positie in tussen het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *