Vereniging van Apothekers in Dienstverband sluit nieuwe cao af

By | 26/08/2021

De Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) heeft een akkoord bereikt met de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) voor een nieuwe Cao Apothekers in Dienstverband. De VAD is op 6 juli 2021 vanuit de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) opgericht met ondersteuning van de WZOA en de KNMP. Als cao-partij maakt de VAD zich sterk voor de positie van de apotheker in dienstverband.

De looptijd van deze cao is van 1 september 2021 tot 1 juli 2022. De belangrijkste punten in het akkoord zijn:

  • modernisering van de cao;
  • salarisverhoging 2021 en incidentele uitkering 2021;
  • collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • ruimer budget voor functiegebonden kosten;
  • nieuwe verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever & werknemer;
  • mogelijkheid tot het kiezen van een ‘do the job’ contract.

De salaristabellen voor apothekers in dienstverband worden per 1 september 2021 structureel verhoogd met 2,25% en per 1 januari 2022 met 0,5%. In december 2021 ontvangen apothekers in dienstverband een incidentele uitkering van 1%, berekend over de in 2021 genoten bruto maandsalarissen tot december inclusief vakantiegeld, bij de werkgever waar ze per 1 december 2021 in dienst zijn. De pensioenpremie wordt 50/50 verdeeld tussen werkgever en werknemer. De brutosalarissen worden verhoogd met als insteek dat de werknemer hier netto geen nadeel van ondervindt.

Informatiebijeenkomsten

De VAD organiseert in september twee bijeenkomsten voor werknemers rondom de nieuwe cao en vereniging. Op 21 september om 20.00 uur vindt een online informatieavond plaats en op 27 september volgt om 10.00 uur een online vragenuur.

Deelname is gratis en aanmelden kan door een mail te sturen naar info@apothekersindienstverband.nl.

Achtergrondinformatie

In 2019 besloot de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) de samenwerkingsovereenkomst met de KNMP op te zeggen. Daarmee kwam een einde aan de Cao Apothekers in Dienstverband die in 2015 en 2017 werd gerealiseerd. Als reactie op het stoppen van de LAD ontstond er binnen de VJA een beweging om zich directer in te zetten voor een nieuwe cao. Dit leidde tot het oprichten van een onafhankelijke nieuwe vereniging: de Vereniging van Apothekers in Dienstverband.

Meer informatie over gemaakte afspraken en wijzigingen in de cao zijn te vinden op de website van de WZOA.

De website van de VAD komt in de loop van september online te staan. Vanaf dan is alle informatie over de cao, de vereniging en de informatiebijeenkomsten te vinden op www.apothekersindienstverband.nl.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *