Verduidelijkte NZa-prestatie GDV per 1 januari 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de bekostigingsregels voor de farmaceutische zorg verduidelijkt met ingang van 1 januari 2020. Voor de terhandstelling van een GDV laat de NZa hun regelgeving nu beter aansluiten bij de KNMP-richtlijn.

Twee expliciete redactionele wijzigingen

Daarnaast zijn twee expliciete redactionele wijzigingen in de nieuwe Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg – BR/REG-20128 doorgevoerd.

Bij de prestatie Terhandstelling van een UR-geneesmiddel en Terhandstelling en begeleidingsgesprek van een nieuw UR-geneesmiddel is nu expliciet opgenomen dat die alleen in rekening worden gebracht wanneer er een voorschrift is van de voorschrijver van het UR-geneesmiddel. Een uitzondering geldt voor de geneesmiddelen die voor onbepaalde tijd worden voorgeschreven.

Verder geldt voor de prestatie Terhandstelling en begeleidingsgesprek van een nieuw UR-geneesmiddel dat een apotheker nu bij een eerste terhandstelling kan besluiten om geen begeleidingsgesprek te voeren en (alleen) de terhandstelling in rekening te brengen. Dit kan wanneer de apotheker van mening is dat het begeleidingsgesprek bij de terhandstelling van een nieuw UR-geneesmiddel op zorginhoudelijke gronden niet noodzakelijk is.

De wijzigingen zijn door de NZa ook verwerkt in de Prestatiebeschrijvingbeschikking farmaceutische zorg – TB/REG-20617-01 die per 2020 geldt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *