Verbod op gratis plastic tassen

By | 29/10/2015

Vanaf 1 januari 2016 gaat in Nederland het verbod in op alle gratis plastic tassen. Ondernemers mogen hun klanten dan geen gratis plastic tas meer meegeven voor het vervoeren van producten of goederen. Het verbod geldt ook voor apotheken.

Ondernemers die toch een plastic tas willen meegeven, moeten hiervoor een vergoeding vragen. En een tas verstrekken die stevig is, zodat de klant hem lang gebruikt. Het verbod is een uitwerking door de Nederlandse overheid van een Europese richtlijn om het gebruik van plastic tassen te verminderen.

Doel van het verbod
Het Rijk stimuleert de vermindering van afval, het hergebruik van zoveel mogelijk producten en materialen en het op een goede manier weggooien van afval, zodat uiteindelijk de recycling optimaal is en er minder plastic in het zwerfvuil komt. Daarom komt er op 1 januari 2016 een verbod op de gratis plastic tas.

Communicatie met publiek
In november start de overheid een informatiecampagne om het publiek te informeren over de maatregel en hen te stimuleren om zelf een tas mee te nemen tijdens het boodschappen doen.

Brancheverduurzamingsplan
Het verbod op gratis plastic tassen is een overheidsmaatregel die geldt voor alle ondernemers. De overheid eist daarnaast dat per branche een ‘brancheverduurzamingsplan’ wordt opgesteld. Om hieraan invulling te geven heeft de KNMP de afgelopen maanden samen met Nefarma, BOGIN en Neprofarm gewerkt aan Brancheplan Duurzame Verpakkingen Farmacie en Zelfzorg. Momenteel wordt dit plan getoetst door het Kennisinstituut Duurzame Verpakkingen. Zodra het definitieve plan beschikbaar is, is dat te vinden op KNMP.nl.

Veelgestelde vragen over het verbod op gratis plastic tassen

Voor wie geldt het verbod?
Het verbod geldt voor alle ondernemers die een tas meegeven voor het vervoeren van goederen of producten. Het verbod op de gratis plastic tas geldt dus ook voor apotheken.

Worden alle plastic tassen verboden?
Er is geen sprake van een verbod op plastic tassen. Het verbod zegt alleen dat de plastic tassen die cliënten ontvangen in (onder andere) de apotheek, niet meer gratis mogen worden verstrekt. Wordt een vergoeding in rekening gebracht, dan mag een plastic tas nog steeds.

Mogen bio-afbreekbare plastic tassen wel gratis?
Nee, het verbod geldt ook voor bio-afbreekbare tassen. De Europese richtlijn laat volgens de overheid geen ruimte om deze uit te zonderen. Bovendien draagt het gebruik van dergelijke tassen niet bij aan de bestrijding van zwerfvuil en het tegengaan van grondstofverspilling.

Geldt het verbod ook voor plastic tassen bij thuisbezorgen?
Ook die mogen niet meer gratis. Maar wat wel mag is dat de bezorger de plastic tas direct weer mee terugneemt: dan hoeft u de cliënt geen bedrag te vragen.

Hoe zit het met de plastic omverpakking die ik in de apotheek krijg van mijn ‘central filler’?
Deze levering is elders verpakt en krijgt u als zodanig in de apotheek. Als u die zonder extra plastic tas aan uw cliënt ter hand stelt, dan hoeft u daarvoor geen bedrag te rekenen.

Welke prijs vraag ik voor een plastic tas?
U mag zelf bepalen hoeveel u vraagt voor een plastic tas. De overheid stelt geen minimumprijs vast maar geeft als richtprijs voor de verkoop van een plastic tas 25 eurocent. Over het bedrag dat u in rekening brengt moet u btw afdragen.

Mag ik de prijs van de plastic tas verwerken in de afronding van het bedrag?
Het verbod betreft het verstrekken van een gratis plastic tas. Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf om hieraan te voldoen. In het kader van de handhaving moet u wel kunnen aantonen dat er voor een tas is betaald.

Mag ik op de bon erbij zetten dat de aankoop is inclusief 25 cent voor de plastic tas?
Het wordt aangeraden om op de bon apart het bedrag te vermelden voor de tas. Het bedrag moet bovenop het aankoopbedrag komen.

Wie ziet toe op de naleving van deze maatregel?
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal als toezichthouder optreden.

Meer weten?
Op de website van de Rijksoverheid staat een online dossier over het verbod op gratis tassen. Ook heeft de overheid twee factsheets ontwikkeld voor ondernemers.

Online dossier over het verbod op gratis plastic tassen
Factsheet ‘Voorbereid op verbod gratis plastic tas’
Factsheet ‘Vraag en antwoord verbod op gratis plastic tas’

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *