Verbetering medicatie bij cystic fibrosis

Elsbeth Westerman concludeert in haar proefschrift dat voor patiënten met taaislijmziekte (cystic fibrosis of CF) inhalatie van hoge doseringen antibiotica met de innovatieve Twincer® droogpoederinhalator een veelbelovende techniek is ten opzichte van de huidige vloeistofinhalatie. De nieuwe technologie kost minder tijd, is efficiënter,veiliger en schoner. Hierdoor neemt het risico op infecties met resistente bacteriën af en zal de therapietrouw van CF-patiënten verbeteren.

Sinds de jaren 1980 is er grote vooruitgang geboekt in de behandeling van cystic fibrosis. Het inhaleren van antibiotica is een vaste pijler in de behandeling van CF-patiënten. Colistine sulfomethaat en tobramycine bestrijden de Pseudomonas aeruginosa bacterie, die een grote rol speelt in de ontstekingsprocessen – inclusief verbindweefseling – in de long. Het inhaleren van antibiotica met de huidige apparatuur is inefficiënt en een belastende bezigheid; waardoor de therapietrouw gering is.

Westerman voerde haar onderzoek uit door voor de eerste keer de door de RUG nieuw ontwikkelde droogpoederinhalator Twincer®, gevuld met colistine sulfomethaat, klinisch te testen op groepen vrijwilligers en CF-patiënten. De inhalator is ontworpen voor eenmalig gebruik, waardoor het risico op microbiologische besmetting en bacteriële resistentievorming geminimaliseerd worden. De patiënten zijn enthousiast over de snelheid van toediening (< 1 minuut) en de kleine afmetingen van het apparaat. Tevens toont Westerman aan dat de longdepositie van tobramycine in CF-patiënten door het gebruik van verschillende vloeistofvernevelapparatuur kan verschillen, mogelijk resulterend in sub-effectieve of toxische concentraties in de long. Toekomstig onderzoek moet als doel hebben de verbeterde inhalatietherapie in optimale vorm beschikbaar te maken voor grotere groepen patiënten. Het streven daarbij moet dan de optimalisatie van de longdosis zijn, rekening houdend met fysische en fysiologische variabelen van de individuele patiënt. Elsbeth Westerman (Rotterdam, 1972) studeerde aan de Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek verrichtte zij bij de vakgroep Farmaceutische Technologie en Biofarmacie van de Rijksuniversiteit Groningen en de Apotheek Haagse Ziekenhuizen en het HagaZiekenhuis te Den Haag waar werkzaam is als ziekenhuisapotheker. Het onderzoek is gefinancierd door een onderzoekssubsidie van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS), de Apotheek Haagse Ziekenhuizen, het HagaZiekenhuis en het Groningen Centre for Drug Research (GCDR). Zij voerde het onderzoek uit naast een full-time betrekking. Westerman promoveert vandaag aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *