Veranderingen cliëntenrecht in de farmacie

Momenteel is er bij het Parlement een wetsvoorstel aanhangig, de Wet Clientenrechten Zorg, dat in januari 2011 in werking moet treden. Het wetsvoorstel heeft als doel de positie van de client in de zorg te versterken. Indien dit wetsvoorstel daadwerkelijk wet wordt, zal een aantal wetten verdwijnen, zoals de Wet Toelating Zorginstellingen, de Kwaliteitswet, de Wet Klachtenrecht Clienten Zorginstellingen en de Wet Medezeggenschap Zorgsector. De bedoeling is dat de inhoud van deze wetten wordt opgenomen in één nieuwe wet.

De invoering van het wetsvoorstel heeft consequenties voor apotheken, o.a. op het gebied van:
– Relatie met patient
– Klachten- geschillenregeling
– Aansprakelijkheid
– Dossiervorming
– Informatieverstrekking
– Toenemend toezicht en handhaving door IGZ

Het wetsvoorstel sluit aan bij recente ontwikkelingen in de zorg zoals de invoering van het EPD en het belang van ketenzorg. Daarom is het belangrijk om als apotheker op de hoogte te zijn van de consequenties en verplichtingen die dit wetsvoorstel met zich mee brengt, en uw organisatie tijdig hiervoor in te richten.
Wanneer er een klacht door een client wordt ingediend is bijvoorbeeld het vastleggen van verantwoordelijkheden binnen de ketenzorg, in verband met aansprakelijkheid, zeer belangrijk. Dit is slechts een enkel voorbeeld van situaties die kunnen ontstaan in relatie tot de nieuwe wet.

Om apothekers wegwijs te maken in de veranderingen organiseert ProPharma de themabijeenkomst:

“Veranderingen clientenrecht in de farmacie”

Woensdag 27 januari 2010 19.00-21.00 uur Restaurant-Hotel De Maastol
Diepstraat 7
6245 BJ Eijsden

Donderdag 28 januari 2010 19.00-2100 uur Van der Valk Hotel
Nijmeegseweg 90
5916 PT Venlo

Tijdens de themabijeenkomst worden de belangrijkste aspecten van het wetsvoorstel toegelicht door Boels Zanders Advocaten. Daarbij wordt de relatie met andere, voor apothekers relevante wetgeving zoals de WGBO en de Kwaliteitswet besproken. Verder wordt er aan de hand van concrete voorbeelden ingegaan op de consequenties en oplossingen voor apotheken m.b.t. de Wet Clientenrechten Zorg.

Programma:
19:00-20:00 uur Toelichting wetsvoorstel
20:00-20:15 uur Pauze
20:15-21:00 uur Discussie, mogelijkheid tot stellen van vragen
Aansluitend zal er een borrel plaatsvinden.

De prijs voor de themabijeenkomst bedraagt € 125,- per deelnemer. Aanmelden kan bij ProPharma, via e-mail: info@propharma.nl of telefonisch: 043-4518110.

Auteur: Carin Meijs, Consultant bij ProPharma B.V.
ProPharma is een advies- en projectmanagementbureau voor zorgverleners in de eerstelijns gezondheidszorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *