Veiligheid van insuline glargine

Op 29 juni 2009 berichtten wij over vier recent gepubliceerde artikelen in het tijdschrift Diabetologia over een mogelijk verband tussen het gebruik van insuline glargine en het risico om kanker te krijgen.

Na beoordeling van alle beschikbare informatie over een mogelijk verband tussen insuline glargine en het risico op kanker concludeert het CHMP (wetenschappelijk comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik) van de EMEA dat de tot nu toe beschikbare gegevens wegens methodologische beperkingen en inconsistentie vooralsnog geen aanleiding geven tot bezorgdheid en dat wijzigingen in het voorschrijfbeleid daarom niet nodig zijn. Voor meer informatie, zie EMEA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *