Veiligheid patiënten in het geding bij vervuiling geneesmiddel Valsartan

Wederom worden er een aantal medicijnen met daarin de werkzame stof Valsartan uit voorzorg teruggeroepen. Eerder dit jaar speelde dit ook al. Nu gaat het om een andere vervuiling die mogelijk ook kankerverwekkend kan zijn. De vervuiling met NDEA (N-nitrosodiethylamine) valt boven de op Europees niveau vastgestelde veilige limiet.

Kans op kanker

Ondanks alle commotie die al eerder dit jaar plaats vond, stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zich op het standpunt dat de kans op het krijgen van kanker bijzonder klein is. En dat daarom de patiënten eerst hun vervuilde geneesmiddel moeten opmaken alvorens de patiënt een niet vervuild geneesmiddel kan krijgen in de apotheek. Zoals het er nu naar uitziet vinden de zorgverzekeraars dit ook en zijn zij niet bereid deze ‘schade’ te vergoeden.

Onacceptabel

Voor de openbare apothekers in Twente is dit standpunt onacceptabel. De apothekers dienen samen met andere daarvoor verantwoordelijk partijen, o.a. IGJ, te waken en te zorgen voor een patiënt veilige zorg. De apothekers staan samen met de huisartsen voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Patiënten vervuilde geneesmiddelen laten slikken kan daarbij absoluut niet en doet bovendien inbreuk op het vertrouwen van de patiënt in zijn geneesmiddelen en daarmee het vertrouwen in de farmaceutische zorg.

Met deze stellingname van de IGJ, en mogelijk die van de zorgverzekeraars, en de toch al ongekende tekorten van gangbare geneesmiddelen in Nederland, lijkt het Nederlandse Zorgstelsel zich weer een stap verder van de patiënt te verwijderen.

Het bestuur van Twentse Apothekers Organisatie UA is in overleg met de IGJ en een zorgverzekeraar om deze ontwikkeling anders te benaderen.

Author: Twentse Apothekers Organisatie UA

Twentse Apothekers Organisatie UA is een coöperatie van en voor apothekers in Twente en directe omgeving en behartigt de belangen van deze apothekers. TAO-UA werkt nauw samen met alle huisartsenorganisaties, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en ander stakeholders in de zorg in Twente.

One thought on “Veiligheid patiënten in het geding bij vervuiling geneesmiddel Valsartan

  1. gh gustin

    IK vind hoe klein de kans ook is om kanker te krijgen van deze medicijnen de schuld bij de farmaceutische branche te leggen. OOk vind ik dat er een vergoeding tegenover moet staan. Hoe klein de kans ook is ze stellen ons wel bloot aan de ziekte kanker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *