Veiligheid paracetamol staat niet ter discussie

paracetamol

Het NRC heeft een artikel gepubliceerd over vervuiling van paracetamol met para-chlooraniline (PCA), een stof die mogelijk kankerverwekkend is. 

Volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen komt de hoeveelheid PCA in de door NRC geteste paracetamol niet boven de toegestane hoeveelheid uit. De veiligheid van het gebruik van paracetamol is niet in gevaar.

Strikte limieten worden niet overschreden, verwaarloosbaar risico

De reactie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op het artikel van het NRC is als volgt:

Bij de productie van medicijnen, onafhankelijk van de manier van produceren, kunnen in zeer kleine hoeveelheden andere chemische stoffen ontstaan. Er gelden strenge limieten voor dit soort stoffen. Deze stoffen mogen dus wel in paracetamol zitten, zolang het gehalte onder de veilige limiet blijft. Voor PCA geldt de strikte limiet van maximaal 34 microgram inname per dag. De batches die NRC heeft onderzocht, vallen ruim onder deze limiet.  

Bij het vaststellen van deze limiet wordt er van de ergste situatie uitgegaan, waarbij iemand zijn leven lang dagelijks de maximale dosering paracetamol gebruikt. Deze limiet is gebaseerd op een verwaarloosbaar risico: één persoon extra die kanker krijgt op 100.000 mensen die levenslang dagelijks de maximale dosering paracetamol gebruiken. Bij kortdurend gebruik is het risico nog vele malen lager.  

Waarom is er een verschil in limieten voor PCA tussen voedsel en medicijnen? Medicijnen gebruik je niet zomaar, maar bij een klacht of ziekte. Daarom is voor een geneesmiddel een hogere limiet toegestaan dan voor voedingsmiddelen: de voordelen wegen op tegen de nadelen. Daarnaast is er bij voedingsmiddelen geen maximaal- toegestane hoeveelheid die je mag gebruiken, zoals bij medicijnen. Via je voedsel kun je dus veel meer binnenkrijgen dan bij een geneesmiddel.  

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

2 thoughts on “Veiligheid paracetamol staat niet ter discussie

  1. Sharon

    Er bestaan ook paracetamol zonder PCA. Waarom worden paracetamol met deze stof niet van de markt gehaald, als er een meer veilig alternatief is? Is er in Nederland überhaupt Paracetamol verkrijgbaar zonder PCA?

  2. Pietje Puk

    Daarom is voor een geneesmiddel een hogere limiet toegestaan dan voor voedingsmiddelen: “de voordelen wegen op tegen de nadelen.”
    Voordelen zijn voor de Aandeelhouders.
    Nadelen zijn voor de gemeenschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *