Veiligheid insuline-analogen van Novo Nordisk

Diabetologia, het vaktijdschrift van de European Association for the Study of Diabetes (EASD), heeft op vrijdag 26 juni online gegevens gepubliceerd uit vier onderzoeken waarin een mogelijke relatie wordt gelegd tussen het langwerkende insuline-analoog glargine en kanker1. In het begeleidende redactionele commentaar wordt de mogelijke relatie gebaseerd op het gegeven dat bepaalde insuline-analogen door hun structuur mogelijk makkelijker een binding aangaan met de IGF-1 receptor waarvan bekend is dat deze een rol speelt bij tumorgroei2.

Novo Nordisk heeft drie insuline-analogen: Levemir® (insuline detemir), een langwerkende insuline-analoog, NovoRapid® (insuline aspart), een kortwerkende insuline-analoog en NovoMix® (biphasische insuline aspart). Om onnodige speculatie te voorkomen over een relatie tussen de insuline-analogen van Novo Nordisk en een verhoogde kans op kanker, wil Novo Nordisk het volgende meedelen:

– Alle insuline-analogen van Novo Nordisk zijn in de afgelopen 20 jaar al in de vroege onderzoeksfasen onderzocht op binding met de IGF-1 receptor. Alleen insulines met een bindingsratio tussen insuline en IGF-1 receptoren vergelijkbaar met of beter dan humane insuline, zijn verder doorontwikkeld3.
– Onderzoeken naar receptorbinding en celgroei tonen aan dat insuline aspart (de insuline-analoog die aanwezig is in NovoRapid® en NovoMix®) een in vitro veiligheidsprofiel heeft dat identiek is aan dat van humane insuline3,4.
– Onderzoeken naar receptorbinding hebben aangetoond dat Levemir® (ook op unit basis) ten opzichte van humane insuline een relatieve affiniteit heeft voor de IGF-1 receptor, die gelijk is aan of iets lager is dan voor de insuline receptor4,5. Levemir® onderscheidt zich van insuline glargine, waarvan is aangetoond dat het in vergelijking met humane insuline een verhoogde affiniteit heeft voor de IGF-1 receptor4,5,6.
– Alle insuline-analogen van Novo Nordisk die op de markt zijn, zijn onderzocht in een groot aantal gerandomiseerde onderzoeken met controlegroepen, in observationele studies en worden verder gemonitored op veiligheidsaspecten door omvangrijke post-marketing veiligheidsprogramma’s. Novo Nordisk heeft voor geen van de drie insuline-analogen enige aanwijzing gekregen over een mogelijke relatie met kanker.
– In de afgelopen 20 jaar heeft Novo Nordisk insuline-analogen ontwikkeld om de kans op een succesvolle behandeling voor mensen met diabetes te vergroten. Uitgebreid laboratoriumonderzoek heeft aangetoond dat Levemir®, NovoRapid® en NovoMix® voor een groot aantal mensen met diabetes klinische voordelen opleveren in vergelijking met humane insuline.

Over insuline en IGF-1 receptoren
Insuline kan een binding aangaan met twee verschillende receptoren: insuline receptoren en IGF-1 (insulin like growth factor-1) receptoren. De eerste veroorzaakt een daling van de bloedglucosespiegel terwijl de laatste met name leidt tot celproliferatie. Insuline gaat een veel sterkere binding aan (meer dan 500-voud) met de insulinereceptor dan met de IGF-1 receptor. Als het bindingsprofiel door aanpassingen in het insulinemolecuul ongunstig verandert, dan kan de insuline-analoog het risico op celproliferatie via de IGF-1 receptor verhogen.

Over Novo Nordisk
Novo Nordisk is een farmaceutisch bedrijf op het gebied van diabeteszorg. Het bedrijf heeft een groot aanbod geneesmiddelen en geavanceerde insulinetoedieningssystemen voor de behandeling van diabetes. Bovendien is Novo Nordisk toonaangevend op het gebied van stollingsstoornissen, groeihormoontherapie en hormonale substitutietherapie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Denemarken. Novo Nordisk heeft meer dan 27.000 medewerkers in dienst in 81 landen, en brengt zijn producten op de markt in 179 landen. B-aandelen van Novo Nordisk zijn genoteerd aan de beurzen van Kopenhagen en Londen. ADR’s van Novo Nordisk zijn genoteerd aan de New York Stock Exchange onder het symbool ‘NVO’. Novo Nordisk B.V. is gevestigd in Alphen aan den Rijn en heeft 150 medewerkers. Novo Nordisk behoort in 2009 tot de beste werkgevers van Nederland. Meer informatie op: www.novonordisk.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *