Veel meldingen, maar weinig ernstige bijwerkingen

De eerste vaccinatieronde tegen de Mexicaanse griep is inmiddels voltooid. Eind vorige week zijn ook de eerste vaccinaties voor kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar oud afgerond. Lareb ontving sinds de start van de vaccinatiecampagne in totaal 4271 meldingen van mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van het vaccin tegen de Mexicaanse griep. 1898 meldingen hadden betrekking op het vaccin Focetria, 2373 meldingen op het vaccin Pandemrix. Daarnaast worden ruim 3000 gevaccineerden gedurende drie maanden gevolgd via het Vaccinmonitor onderzoek.

Het merendeel van de meldingen betreft bekende milde reacties, zoals pijn of roodheid op de injectieplaats en lichte spierpijn. De afgelopen dagen ontving Lareb twee meldingen van overlijden van een kind in de dagen na vaccinatie met Pandemrix. En kind bleek een langer bestaande ernstige hartafwijking te hebben en overleed vijf dagen na vaccinatie. Er is geen aanwijzing voor een relatie met het vaccineren. Het tweede kind heeft behalve koorts geen verschijnselen gehad die wijzen op een relatie met het toedienen van het griepvaccin, maar er is ook geen duidelijke andere oorzaak voor het overlijden gevonden. In beide gevallen wordt nader onderzoek verricht.

Koorts na inenten is kort van duur
Naar aanleiding van de meldingen op koorts bij kinderen na vaccinatie werden ongeveer 900 enqutes verstuurd naar melders die eerder koorts gemeld hadden om zo meer zicht te krijgen op de impact van de koorts. Ruim 600 ouders van gevaccineerden kinderen reageerden direct.

Dit onderzoek geeft inzicht hoe het verloop van de koorts was en duurde als regel één tot twee dagen.
In 70% werd de koorts behandeld met paracetamol; in 30% was er geen behandeling. Geen van de kinderen is opgenomen in het ziekenhuis. Ernstige complicaties deden zich in de onderzochte groep niet voor.

Melden bijwerkingen vaccinatie Mexicaanse griep blijft belangrijk
Het melden van bijwerkingen van vaccinatie blijft gewenst. Lareb onderzoekt of de gemelde bijwerking inderdaad het gevolg is van de vaccinatie. Een goed overzicht van klachten die met vaccinatie in verband werden gebracht door patinten en zorgverleners is essentieel voor goede bewaking van de veiligheid van het vaccin.

De gemelde klachten worden dagelijks anoniem gedeeld met betrokken instanties in Nederland en met buitenlandse zusterorganisaties via de Wereldgezondheidsorganisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *