Van Rijn: We trekken samen met apothekers op

By | 27/03/2020

Laten we samen optrekken bij het signaleren en voorkomen van problemen rondom de farmaceutische zorg en mogelijke tekorten van geneesmiddelen door de coronacrisis. Dit schrijft minister Van Rijn van Medische Zorg in een bericht aan apothekers en apotheekteams in Nederland, waarmee hij hen een ‘hart onder de riem’ wil steken.

In de boodschap laat de bewindsman blijken dat hij oog heeft voor de grote druk waaronder apotheken staan. Hij spreekt zijn waardering uit voor het werk dat de afgelopen weken is verricht: ‘Ik zie dat apotheken er alles aan doen om in deze situatie de zorg te blijven leveren en dat maakt me trots. Want juist nú is het van cruciaal belang dat patiënten terecht kunnen bij hun apotheek voor hun geneesmiddelen en zorgvragen. We werken nauw samen met alle partijen in de zorgsector om de continuïteit te waarborgen, en ik hoop dat deze goede samenwerking voortzet zodat geneesmiddelen en de zorg daar omheen beschikbaar blijven voor patiënten.’

De volledige tekst van het bericht van minister Van Rijn

Dank voor jullie inzet!

Geachte heer Prins, bestuur van de KNMP, apothekers en apotheekteams in Nederland,

De afgelopen weken is ons dagelijks leven drastisch veranderd. Het coronavirus raakt ons allemaal. Apotheken zijn onmisbaar in deze moeilijke tijd. Met dit schrijven wil ik jullie een hart onder de riem steken!

De huidige situatie trekt ook een grote wissel op de apotheken in Nederland. De toestroom van patiënten neemt toe, dit zien we nu al gebeuren. Ik realiseer me dat dit voor apothekers dilemma’s oplevert, enerzijds moet de dienstverlening overeind blijven, anderzijds is het ook van groot belang dat het personeel beschermd blijft. Hoe zorg je dat de patiënt de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, maar ook dat de noodzakelijke afstand wordt gehouden tot andere patiënten en het personeel? Hoe ga je om met personeel dat zelf ziek wordt, hoe zorg je dat de apotheek toch open blijft? Ik zie dat apotheken er alles aan doen om in deze situatie de zorg te blijven leveren en dat maakt me trots. Want juist nú is het van cruciaal belang dat patiënten terecht kunnen bij hun apotheek voor hun geneesmiddelen en zorgvragen. We werken nauw samen met alle partijen in de zorgsector om de continuïteit te waarborgen, en ik hoop dat deze goede samenwerking voortzet zodat geneesmiddelen en de zorg daar omheen beschikbaar blijven voor patiënten.

Als Ministerie trekken we de komende periode graag samen met u op bij het signaleren en voorkomen van problemen rondom de farmaceutische zorg en mogelijke tekorten van geneesmiddelen. Op dit moment lijken die problemen nog beperkt, maar in onze huidige situatie is moeilijk te voorspellen hoe dat volgende week of volgende maand is. Om die reden neemt het Ministerie voorzorgsmaatregelen, waarover we nauw in contact staan.

Apothekers spelen een cruciale rol binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat de Nederlandse patiënten ook nu en in de komende weken de zorg krijgen die ze nodig hebben. Laten we samen laten zien waartoe we in staat zijn om deze crisis te doorstaan.

Hartelijke groet,

Martin van Rijn

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *