Valpreventieweek 2022: toolkit, podcasts en e-learnings beschikbaar

By | 19/09/2022

Apothekers kunnen tijdens de Valpreventieweek van 3 tot en met 9 oktober 2022 een toolkit gebruiken, podcasts beluisteren en e-learnings volgen over het thema valpreventie. In deze week besteedt VeiligheidNL samen met landelijke partners, waaronder de KNMP, en lokale (zorg)professionals aandacht aan bewustwording en kennisverspreiding over valpreventie. 

Valpreventieweek

Apothekers en andere zorgverleners krijgen tijdens de Valpreventieweek de oproep om zoveel mogelijk ouderen te motiveren voor valpreventie. Vallen is namelijk de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. De fysieke, sociale en maatschappelijke gevolgen hiervan zijn groot. De e-learning ‘Ouderen motiveren voor valpreventie’ van VeiligheidNL (gratis t/m 9 oktober) geeft inzicht in de weerstanden tegen en motieven van ouderen voor valpreventie. 

Toolkit

VeiligheidNL ondersteunt zorgverleners in de Valpreventieweek met het aanbieden van een praktische toolkit over het in gesprek gaan met ouderen over valrisico’s. De toolkit bevat praktische middelen zoals een zogenaamde praatkaart en een valrisicosignaalkaartje. Ook kunnen apothekers en hun team een serie van vier podcasts beluisteren en e-learnings volgen.

Ouderen in beeld

De SFK-rapportage Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) ondersteunt apothekers om ouderen met mogelijk verhoogd valrisico snel in beeld te brengen. Een medicatie-evaluatie of medicatiebeoordeling is een geschikt moment voor het beoordelen van valrisicoverhogende medicatie en om het gesprek aan te gaan over valpreventie met ouderen. De MVH is kosteloos beschikbaar voor alle SFK-deelnemende apotheken.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *