Vaccineren met Janssen gaat door

Vaccineren met het Janssen-vaccin kan van start. Op basis van het oordeel van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) over enkele meldingen van zeer zeldzame bijwerkingen, heeft minister Hugo de Jonge (VWS) besloten het vaccin vanaf woensdag 21 april beschikbaar te stellen.

Dat betekent dat de reeds aan Nederland geleverde 80.000 vaccins de komende dagen worden uitgereden naar de ziekenhuizen om hun medewerkers met direct patiëntencontact te beschermen. Het voordeel van het Janssen-vaccin is dat slechts één prik nodig is om te beschermen tegen COVID-19.

Prikpauze

De aanleiding op dinsdag 13 april om nog niet te gaan prikken met Janssen was dat de fabrikant zelf verzocht om het vaccin nog niet te gebruiken. Dit vanwege de prikpauze van Johnson&Johnson in de VS. Daar zijn 8 meldingen van ernstige trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes geconstateerd na vaccinatie met het Janssen-vaccin. In de Verenigde Staten zijn inmiddels meer dan 7 miljoen prikken gezet. Ook het EMA heeft de meldingen uit de VS bestudeerd.

Oordeel EMA

Dinsdag 20 april heeft het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC van het EMA op basis van de beschikbare informatie geconcludeerd dat een waarschuwing over ongewone bloedstolsels met een verlaagd aantal bloedplaatjes zou moeten worden toegevoegd aan de productinformatie van het Janssen-vaccin. Daarnaast heeft het PRAC geconcludeerd dat deze gebeurtenissen zeer zeldzame bijwerkingen van het vaccin zijn.

Het PRAC gaf aan dat het ziektebeeld bij de beoordeelde gevallen vergelijkbaar was met het zeer zeldzame ziektebeeld dat ook is gezien na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Toch is het aantal tot nu toe gemelde gevallen van die bijwerkingen zo klein dat deze op dit moment geen aanleiding geven voor een nader besluit over het beperken van de inzet tot specifieke doelgroepen.

Minister de Jonge heeft hierover gesproken met de voorzitter van de Gezondheidsraad, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, en het OMT, tevens directeur Centrum Infectiebestrijding van het RIVM. Daarop heeft de minister besloten het Janssen-vaccin vanaf morgen beschikbaar te stellen zonder verdere leeftijdsbeperking.

Vaccinatiestrategie

De in november vastgestelde vaccinatiestrategie blijft gelden: we vaccineren de meest kwetsbare en oudste Nederlanders eerst. Dit om zoveel mogelijk sterfte en ernstige gezondheidsschade als gevolg van COVID-19 te voorkomen.

Vandaag (20 april) zitten we op 4,5 miljoen prikken, eind deze week zijn dat er 5 miljoen. De tweede helft van mei hebben alle 60-plussers en heeft iedereen met een verhoogd medisch risico een eerste prik gehad. Begin juli geldt dat voor elke Nederlander boven de 18 jaar die dat wil. Dit alles blijft altijd afhankelijk de leveringen van vaccins. Dit kwartaal worden er nog 17 miljoen vaccins verwacht.

Author: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *