Vaccinatiepilot met Friese apothekers succesvol afgerond

By | 13/12/2021

Fijnmazig vaccineren door apothekers in de wijk draagt bij aan het verhogen van de vaccinatiegraad. Dat is de uitkomst van een pilot van Friese apothekers en GGD Fryslân. Daarmee is de pilot succesvol afgerond. Komende maanden gaat GGD Fryslân zich verder richten op het verhogen van de boostervaccinatie- en testcapaciteit. Momenteel voeren GGD GHOR Nederland en apothekersorganisatie KNMP overleg over bredere inzet van apothekers bij het prikken in de wijk.

De apotheker

De apotheker blijkt een betrouwbare en laagdrempelige zorgverlener voor burgers met vragen over het coronavaccin. Uit onderzoek door de apotheek na vaccinatie komt naar voren dat de inwoners ook tevreden waren over het toedienen van het vaccin door de apotheek. De korte reisafstand en het prikken zonder afspraak waren veelvoorkomende redenen voor vaccinatie in de apotheek. Vaccineren door apothekers heeft daarmee een nuttige rol gehad binnen het fijnmazig vaccineren.

GGD Fryslân

Margreet de Graaf, directeur Publieke Gezondheid van GGD Fryslân, is trots op ieders inzet rond de proef.

“De pilot is geslaagd, maar het vaccineren door apothekers is een proces dat we op dit moment niet kunnen inkorten. We moeten ons personeel momenteel inzetten op grote locaties voor de booster. De apothekers kunnen een grote bijdrage leveren door voorlichting te geven en het gesprek met twijfelaars aan te gaan. Ze zijn betrouwbare zorgverleners voor hun patiënten.”

Apotheker Rogier Hilbers

Rogier Hilbers van apotheek De Drie Stellingen in Oosterwolde: “In drie weken tijd hebben we in de ochtenden zo’n 175 vaccins toegediend. Daarmee hebben we de vaccinatiegraad in onze gemeente verhoogd. Bijna elke gevaccineerde had een eigen verhaal: daaraan hebben we als apotheekteam veel aandacht besteed. De apotheek in ons dorp is bekend en vertrouwd. Ik ben blij dat we deze pilot in samenwerking met GGD Fryslân succesvol hebben afgerond. Graag gaan we evalueren voor een vervolg.”

Het eenvoudigste in deze pilot was het zetten van de vaccins, stelt apotheker Hilbers. Voor de proef in Oosterwolde werd een overeenkomst gesloten tussen de apotheek, de in het gezondheidscentrum gevestigde huisarts en GGD Fryslân. De huisarts, die medisch eindverantwoordelijk was, moest in de buurt zijn tijdens de vaccinatie. Apothekers in Nederland beschikken namelijk niet over een zelfstandige vaccinatiebevoegdheid. Voor de registratie van de vaccinatie in de systemen was tijdens de pilot een GGD-medewerker op locatie nodig.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *