Vacatures bij team Dure Geneesmiddelen

Zorgverzekeraars Nederland zoekt een strategisch inkoper dure geneesmiddelen en een beleidsondersteuner dure geneesmiddelen.  

Team Dure Geneesmiddelen

Zorgverzekeraars hebben de maatschappelijke taak om de zorg betaalbaar te houden en gelijke toegang te bevorderen voor alle verzekerden in Nederland. Het team Dure Geneesmiddelen werkt in nauwe samenwerking met de zorgverzekeraars aan het verbeteren van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van dure geneesmiddelen.

Hiervoor hebben zorgverzekeraars in 2017 een gezamenlijk inkoopverband (Clean-team) opgericht dat met farmaceutische bedrijven afspraken maakt over de prijs van nieuwe dure geneesmiddelen. Het Clean Team is een multidisciplinair team van zorgverzekeraars waarin zowel inhoudsdeskundigen als inkoopspecialisten participeren.

Strategisch inkoper

De strategisch inkoper dure geneesmiddelen neemt zitting in het Clean-team, heeft gedegen kennis van de geneesmiddelenmarkt en weet deze te vertalen in effectieve onderhandelstrategieën. Hij of zij werkt op tactisch en strategisch niveau samen met medisch-inhoudelijk adviseurs en zorginkopers van alle zorgverzekeraars en weet verschillende perspectieven en invalshoeken bij elkaar te brengen. 

Beleidsondersteuner

De beleidsondersteuner dure geneesmiddelen ondersteunt vanuit ZN het Clean-team op de uitvoerende zaken. Dat doet hij of zij ook voor de Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen. Medisch adviseurs en adviserend apothekers van zorgverzekeraars die in deze commissie zitting hebben, beoordelen nieuwe dure geneesmiddelen, toetsen deze aan de stand der wetenschap en praktijk en bevorderen de kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Reageren

Kijk voor meer informatie over deze vacatures op onze website. Reageren kan tot uiterlijk maandag 5 september.

Author: Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) behartigt de belangen van de zorgverzekeraars. Mede in samenhang met de schaalvergroting heeft bij zorgverzekeraars de afgelopen jaren een verdere professionalisering plaatsgevonden. Veel specialistische kennis, waarvoor in het verleden een beroep op de branchevereniging werd gedaan, hebben de leden nu zelf in huis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *