Update: wegwerken achterstanden verloopt voorspoedig

Het CBG heeft het oplossen van de achterstanden tot zijn eerste doelstelling gemaakt van het Strategisch Business Plan 2009-2013. Daarom investeren we in het wegwerken en voorkómen van achterstanden. Graag geven wij een update van de resultaten van onze investering en de huidige stand van zaken (peildatum hierbij is 15 juli 2010). Vanaf heden publiceren we maandelijks een update van de achterstanden.

Huidige situatie

  • We constateren dat er een licht stijgende trend zichtbaar is in het aantal zaken dat binnen de termijn is afgesloten: in het eerste kwartaal van 2010 was dit 76% (1837 van de 2433 afgesloten zaken), in het tweede kwartaal is dit 80% (1629 van de 2033 afgesloten zaken). 
  • In onderstaande grafiek wordt het aantal lopende zaken weergegeven dat in achterstand staat (peildatum 15 juli 2010), voor zowel nationale als Europese procedures, naar prioriteit. 

Geautomatiseerd tellen

Sinds begin 2010 is het CBG overgegaan op een geautomatiseerde vaststelling van de achterstanden. Tot nu toe waren de overzichten gebaseerd op handmatige tellingen. Hierdoor is het niet mogelijk om de huidige metingen te vergelijken met eerder gepubliceerde cijfers.

Door de nieuwe manier van tellen verwachten we meer consistente en beter betrouwbare informatie. 

Raadpleeg de webpagina registratiezaken > hoe pakt het CBG de achterstanden van procedures aan? voor meer toelichting over achterstanden bij behandeling van aanvragen. 

Om ontwikkelingen in de omvang van achterstanden goed in beeld te kunnen brengen is in overleg met industriekoepels eerst een lijst met soorten procedures opgesteld die behoren tot de categorieën ‘nationale procedures’ en ‘implementatie van Europese procedures’ (zoals nieuwe DCP en MRP aanvragen en variaties). Daarna is binnen deze lijst geprioriteerd, rekening houdend met beschikbaarheid en veiligheid voor patiënten. De lijst beperkt zich tot de categorieën nationaal en Europees omdat bij de zogenaamde Centrale procedure, via welke bijvoorbeeld nagenoeg alle innovatieve geneesmiddelen worden geregistreerd, de wettelijke termijnen altijd worden behaald. Raadpleeg voor toelichting over soorten achterstanden en prioritering de webpagina registratiezaken > hoe pakt het CBG de achterstanden van procedures aan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *