Update meldingen tromboses en embolieën na coronavaccinaties

By | 03/05/2022

Dit overzicht gaat over 2080 meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb tot december 2021 heeft ontvangen over trombose. Op dat moment waren er zo’n 24 miljoen coronavaccins gegeven. Op basis van de analyse van de meldingen kan nog geen conclusie worden getrokken over een relatie met de vaccins. In samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is een vervolgonderzoek gestart naar het risico op trombose na coronavaccinaties.

Trombose of embolie

Bij trombose of embolie ontstaat er een bloedprop in een bloedvat. Dit kan gebeuren in een ader (veneuze trombose) of in een slagader (arteriële trombose). Tromboses en embolieën zijn ziektes die normaal bij 1 op 1000 mensen per jaar voorkomen.

Het EMA stelde eerder vast dat veneuze trombo-embolie een bijwerking is van het Janssen vaccin. Ook stelde zij vast dat cerebrale veneuze sinustrombose, een zeldzame hersentrombose, een bijwerking is van het AstraZeneca vaccin.

Meldingen Lareb

Het gaat om 1265 meldingen van trombose na vaccinatie met het Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 567 na AstraZeneca (Vaxzevria), 145 na Moderna (Spikevax) en 89 na het Janssen vaccin. Bij 14 meldingen is niet duidelijk om welk vaccin het ging. De meldingen betroffen verschillende vormen of combinaties van trombose. Van de meldingen van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes (TTS: trombose met trombocytopenie syndroom) is een apart overzicht gemaakt.

Aantal meldingen vergeleken met normaal te verwachten tromboses en embolieën

Trombose en longembolie komen ook los van vaccinatie voor. Het aantal meldingen van tromboses en embolieën dat optrad in twee weken na de vaccinatie is vergeleken met het aantal dat normaal verwacht kan worden bij een vergelijkbaar aantal mensen. Hierbij is gekeken naar het type trombose bij de verschillende vaccins en bij mannen en vrouwen met verschillende leeftijden.

Het aantal meldingen van tromboses vooral hoger dan verwacht bij AstraZeneca

In de meeste groepen was het aantal meldingen niet hoger dan verwacht. Bij mensen die het AstraZeneca vaccin kregen, was het aantal meldingen bij trombose soms hoger dan verwacht. Bijvoorbeeld bij veneuze trombose bij mannen en vrouwen jonger dan 60 jaar en ook bij vrouwen ouder dan 60 jaar. Na de eerste AstraZeneca vaccinatie was het aantal meldingen van cerebrale veneuze sinustrombose ook hoger dan verwacht.

Vervolgonderzoek

Uit de analyse van de meldingen kan nog geen conclusie worden getrokken over een relatie met de coronavaccins. Lareb is in samenwerking met het LUMC een vervolgonderzoek gestart naar het risico op tromboses en embolieën na coronavaccinaties.

Author: Lareb

Lareb, het Nederlands Bijwerkingencentrum, is het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelenveiligheid. Elke melding van een bijwerking van een geneesmiddel of vaccin wordt zorgvuldig geanalyseerd en komt terecht op één centraal verzamelpunt: onze databank. Zo bewaakt Lareb de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins in heel Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *